Domů Aktuality Vysoká škola technického směru? Příští rok opět v Sokolově

Vysoká škola technického směru? Příští rok opět v Sokolově

​Karlovarský kraj má zájem o pokračování činnosti pracoviště Západočeské univerzity Plzeň v Sokolově. Inicioval proto v tomto týdnu společné setkání se zástupci ZČU, města Sokolov, ISŠTE Sokolov i hospodářské komory. Účastníci jednání se shodli, že by univerzita mohla pro příští rok uchazečům nabídnout nový technický obor.

​V tomto školním roce zahájil kraj společně s univerzitou na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov provoz odloučeného pracoviště Fakulty strojní. „ Byla to ideální příležitost pro zájemce o vysokoškolské studium nastoupit ke studiu přímo v regionu a vzdělávat se v oboru, který je žádaný na trhu práce. O studium byl velký zájem, proto chceme na tuto spolupráci s univerzitou navázat a nabídnou pro příští školní rok studium tentokrát elektrotechnického oboru,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Jak uvedl děkan Fakulty elektrotechnické ZČU Jiří Hammerbauer, univerzita by mohla zahájit výuku bakalářského studijního programu Aplikovaná elektrotechnika pro školní rok 2015/2016. „Jednalo by se o kombinovanou formu studia. V Sokolově by o víkendech probíhala teoretická výuka, praktická soustředění by se konala na začátku zkouškového období v laboratořích v Plzni. Nezbytnou podmínkou zahájení výuky je opět dostatečný počet přihlášených zájemců,“ dodal děkan s tím, že by mělo jít nejméně o 50 studentů.

Podle proděkana Fakulty strojní Jiřího Staňka vytvořilo vedení ISŠTE Sokolov ideální podmínky pro studenty i pedagogy. Stejně tak škola může nabídnout dobré zázemí i pro budoucí studenty elektrotechniky. „Nyní studuje v konzultačním středisku 56 budoucích strojařů, spolupráce funguje bez problémů. Dokonce firmy jsou ke škole vstřícnější, pochopily, že tímto způsobem skutečně mohou získat technicky disponované odborníky,“ poznamenal ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus.

Spolupráce Karlovarského kraje s plzeňskou univerzitou přispívá k vyšší zaměstnanosti a vzdělanosti v regionu, což zdůraznila i rektorka ZČU Ilona Mauritzová:  „Je dobře, že jste přistoupili k výběru studentů ve vazbě na potřeby regionu, nyní je nutné apelovat na firmy, aby zaměstnance motivovaly k odpovědnému přístupu ke studiu. Studující zaměstnanci by měli vědět, že až studia dokončí, zohlední to firma například v odměňování.“

Všichni účastníci setkání podpořili myšlenku zapojit zaměstnavatele i do finanční podpory rozvoje vysokoškolského studia v kraji. „Karlovarský kraj má i na příští rok v rozpočtu vyčleněny peníze na zajištění vysokoškolského studia technického směru v kraji. Jsme ale přesvědčeni, že by se na tomto systému měly podílet i firmy, pro které je to investice do budoucna. V tomto směru tedy opakovaně apeluji na Krajskou hospodářskou komoru, aby nám pomohla zapojit zaměstnavatele,“ uvedl hejtman Josef Novotný.  Ten v závěru jednání navrhl, aby hospodářská komora vytvořila pracovní skupinu, která by řešila možné zapojení firem do podpory vysokoškolského vzdělávání v regionu.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 11. 2014 - 07:44