Domů Aktuality Výsledky krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí

Výsledky krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí

Hejtman Josef Pavel a zástupce sdružení Zlatý erb Jan Savický předali 18. března diplomy a ceny za přední umístění v krajském kole soutěže Zlatý erb. Vítězové sedmého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí postupují do celostátního finále.

 

 

SOUTĚŽ ZLATÝ ERB 2005

 

 

Výsledky krajského kola (podle kategorií):

 

Nejlepší webová stránka města:

 

1. Nová Role

http://www.novarole.cz

2. Chodov

http://www.mestochodov.cz

3. Ostrov

http://www.ostrov.cz

 

 

Nejlepší webová stránka obce:

 

1. a 2. Stříbrná  

http://www.stribrna.cz

1. a 2. Kyselka

http://www.obeckyselka.cz

3. Šabina

http://www.obec-sabina.cz

 

 

Nejlepší elektronická služba:

 

1. Ostrov: Vysílání jednání zastupitelstva města kabelovou televizí

 

2. Chodov: MAN - metropolitní síť

 

3. Chodov: Diskusní fórum 

 

 

Cena veřejnosti:

Chodov

 

 

 

 

Do celostátního kola postupují:

-         Nová Role

-         Kyselka

-         Ostrov

-         Stříbrná (obec zvítězila v kategorii Nejlepší webová stránka obce již podruhé, pravidla však nepovolují vítězství 2x za sebou. Podařilo se získat postup na „divokou kartu“. Pořadatelé již uvažují o změně pravidel tak, aby nebyla diskriminační)

 

 

Celostátní kolo bude vyhodnoceno 4. 4. 2005 v Hradci Králové.

 

Krajské kolo soutěže hodnotila pětičlenná porota ve složení:

Tomáš Svoboda – předseda poroty

Dagmar Strnadová – zastupitelka kraje

Jiří Veselý – PC expert

Jaroslav Borka – krajský zastupitel

Radek Pavlíček - Sjednocená organizace nevidomých

 

Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz/ v sekci krajského kola.

 

Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2005 pořádal Karlovarský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb.

 

Přihlásilo se 5 měst a 4 obce:

 

Březová

Chodov

Nová Role

Ostrov

Rotava

 

Kyselka

Stříbrná

Šabina

Vintířov

 

V kategorii nejlepší elektronická služba soutěžilo celkem 8 měst a obcí:

 

Město Chodov – diskusní fórum

Město Chodov – E-podatelna

Město Chodov – MAN – metropolitní síť

Město Chodov – usnesení zastupitelstva

Obec Kyselka – E-podatelna

Obec Kyselka – inzerce

Obec Kyselka – návštěvní kniha

Město Ostrov – vysílání jednání zastupitelstva kabelovou televizí

 

Co je soutěž Zlatý erb?

Sdružení Zlatý erb pořádá v roce 2005 již sedmý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a již tradičně poutá pozornost našich měst, obcí a veřejnosti.

 

Soutěž je podobně jako v loňském ročníku organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole. Krajská kola soutěže vyhlašují kraje ČR ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb. Záštitu nad soutěží převzaly: Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Asociace krajů ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci s portálem Města a obce online a konferencí ISSS a je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu.

 

Soutěž letos nabízí opět řadu změn. Nově jsou letos formulována hodnotící kritéria, jsou konkrétnější a kladou důraz na vysokou míru objektivity posuzování. Porotci se letos nově specializují na hodnocení vybraných kritérií podle své odbornosti. Rostoucí důraz je kladen na zásady bezbariérové přístupnosti webových stránek, které jsou letos hodnoceny podle Pravidel pro tvorbu přístupného webu vydaných Ministerstvem informatiky. Podmínkou úspěchu budou splněné požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Do hodnocení se mohou zapojit i uživatelé stránek zasláním svého hlasu na Cenu veřejnosti.

 

V krajských kolech se hodnotila kritéria:

a) Povinné informace

b) Doporučené a doplňkové informace

c) Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky

d) Výtvarné zpracování

e) Bezbariérová přístupnost – zkrácený test

 

Soutěží se ve třech kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města
(včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 - 22)

b) nejlepší webové stránky obce
(v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)

c) nejlepší elektronická služba

 

Kraj může udělit i Cenu veřejnosti, příp. i další zvláštní ceny.

 

 

Datum aktualizace 21. 3. 2005 - 09:26