Domů Aktuality Vyhlášení soutěže o Ceny Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2005 v Karlovarském kraji

Vyhlášení soutěže o Ceny Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2005 v Karlovarském kraji

Odborná komise pro ochranu spotřebitele v Karlovarském kraji opět vyhlašuje soutěž Spokojený zákazník Karlovarského kraje pro rok 2005, které se mohou zúčastnit subjekty ze všech oborů podnikání v našem regionu. Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední či velké firmy s právem užívat ocenění "Spokojený zákazník". Podávat návrhy na ohodnocení mohou občané do 30. září 2005.
Návrhy na ohodnocení mohou občané podat na adrese: Sdružení Podnikatelé občanům (Znalecká kancelář Dušek, s.r.o.), K Nemocnici 2375/2A, Cheb, e-mail: duskova@zkdusek.cheb.cz.

Zde stačí uvést své jméno a příjmení  s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČO, adresu navrhované prodejny (provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Podrobné informace včetně formuláře pro podání návrhu jsou k dispozici na internetu www.regio.cz/spotrebitel.

Slavností předávání Cen Sdružení českých spotřebitelů "Spokojený zákazník Karlovarského kraje“ se pravidelně koná na konci roku, za osobní účasti hejtmana Josefa Pavla.
Datum aktualizace 2. 8. 2005 - 11:53