Domů Aktuality Vydáváte publikace, brožury a podobně? Nezapomeňte na knihovnu

Vydáváte publikace, brožury a podobně? Nezapomeňte na knihovnu

Posláním krajských knihoven a tedy i Krajské knihovny v Karlových Varech (KKKV), je shromažďovat, odborně zpracovávat a uchovávat nejrůznější zdroje informací. Vedle knih jsou to noviny, časopisy, ale i zvukové a zvukově obrazové nosiče či mapy.

Svůj fond knihovna rozšiřuje a doplňuje především nákupem nebo příjmem darovaných nových i starších titulů. Významným zdrojem přírůstků je tzv. povinný výtisk.

Ten je definován zákonem jako exemplář neperiodické publikace, například knihy nebo brožury, který je vydavatel povinen na své náklady do třiceti dnů ode dne vydání odevzdat nejvýznamnějším knihovnám České republiky. V případě Karlovarského kraje je to krajská knihovna v Karlových Varech - Dvorech. „Na základě ustanovení tohoto zákona má Krajská knihovna Karlovy Vary právo získat po jednom výtisku každé publikace vydané v Karlovarském kraji a zároveň je příjemcem povinného výtisku všech periodik vycházejících v České republice,“ informovala ředitelka KKKV Eva Žáková.

Neplněním této povinnosti se vydavatelé vystavují sankci až ve výši 50 tisíc korun. Podle Žákové se tak ale stává spíše z neznalosti než úmyslně. „Využití sankce podle zákona proto považujeme za krajní řešení,“ dodala ředitelka.

Povinný výtisk publikací je přijímán na adrese: Krajská knihovna, Závodní 84, 360 06 Karlovy Vary.

Kontaktní osoby:
Alice Havránková (akvizice)   havrankova@knihovnakv.cz  
Gerda Lorenzová (regionální oddělení) lorenzova@knihovnakv.cz
Pavlína Pešková (oddělení periodik) peskova@knihovnakv.cz

Datum aktualizace 20. 6. 2011 - 14:59