Domů Aktuality Vlaky na trati Bad Brambach – Cheb budou jezdit i v sezóně 2012 - 2013

Vlaky na trati Bad Brambach – Cheb budou jezdit i v sezóně 2012 - 2013

Přeshraniční osobní místní doprava na trati Bad Brambach – Cheb bude zachována i době platnosti nového jízdního řádu 2012/13. Karlovarský kraj o tom uzavřel dohodu se společností České dráhy. Dohodu přivítala také kancelář EgroNetu při dopravním sdružení Vogtland.

Osobní železniční dopravu bez přestupů mezi sousedními zeměmi na trase Bad Brambach – Cheb umožnilo memorandum, které v prosinci loňského roku podepsali zástupci Karlovarského kraje a okresu Vogtland. „Železniční spojení Bad Brambach – Cheb je mezinárodní drážní osobní doprava, jejíž financování je plně v kompetenci ministerstva dopravy ČR.

Ministerstvo však tyto vlaky odmítlo finančně zabezpečit a hrozilo, že dojde k jejich úplnému zrušení. Lidé by pak neměli možnost spoje využít. Takové jednání považoval Karlovarský kraj za nepřijatelné, a proto společně s německými partnery připravil memorandum, jehož teze se podařilo převést do praxe a zajistit přeshraniční provoz na trati Bad Brambach – Cheb i v následujícím období. Cestující mají k dispozici jednoduchý tarif v rámci systému EgroNet a nemusejí přestupovat, přestože jsou na území sousedního státu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Jak uvedl ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD Karlovy Vary Vladimír Omelka, pro období platnosti nového jízdního řádu 2012/2013 budou nasazeny čtyři vlakové páry, jejichž financování zajišťuje na českém území Karlovarský kraj. To znamená, že od poloviny prosince budou moci jezdit cestující vlaky společnosti Vogtlandbahn na nové lince VL 3 z Hofu do Chebu a zpět. Návrhy železničních jízdních řádů najdou cestující na internetových stránkách. Všechny údaje o jízdních časech a o dopravních dnech jsou zatím bez záruky s možností změn. Dohodu ocenil i zemský rada okresu Vogtland Tassilo Lenk, který je zároveň předsedou systému místní dopravy EgroNet.

Podle něj jde o důležitý krok při společném uspořádání regionu EgroNetu ve čtyřzemí Česká republika, Bavorsko, Durynsko a Sasko. Účelový svaz veřejné místní osobní dopravy Vogtlandu a Karlovarský kraj se navíc zavázaly i nadále budovat místní kolejovou dopravu překračující hranice. V rámci EgroNetu v současné době kooperuje v oblasti veřejné místní osobní dopravy 20 okresů, měst a dopravních sdružení. EgroNet vznikl v roce 2000, jeho klíčovým produktem je jízdenka EgroNet-Ticket, se kterou mohou cestující celý den využívávat v přeshraničním provozu všechny vlaky, autobusy a tramvaje na 702 linkách.

Datum aktualizace 31. 8. 2012 - 08:41