Domů Aktuality Vláda hrozí kraji likvidací železničních tratí

Vláda hrozí kraji likvidací železničních tratí

Stanovisko náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního hospodářství a regionálního rozvoje Petra Navrátila k aktuálnímu návrhu státu na rušení regionálních železničních tratí

Sotva se kraje „oklepaly“ z úderu, který jim zasadil ministr Vít Bárta seznamem zastavených staveb na silnicích, přišly na řadu stavby na železnicích a redukce vlaků dálkové železniční dopravy. Co je však pro nás naprosto nepřijatelné, je aktuální návrh rušení konkrétních regionálních tratí, na nichž se provozuje drážní osobní doprava. Podle návrhu, který vypracovala pro stát Správa železniční dopravní cesty, by byla osobní doprava na železnici v našem kraji zredukována o 25 procent! Týkalo by se to spojů  Mariánské Lázně – Karlovy Vary Dolní nádraží, Vojtanov – Františkovy Lázně, Tršnice – Luby u Chebu, Chodov – Nová Role, Merklín – Dalovice nebo Nové Sedlo – Loket.

Návrh SŽDC přitom vychází z jediného kritéria – z nízkého výběru poplatku za užití dopravní cesty, což na železnici znamená něco podobného, jako dálniční poplatek na silnici. Takovéto zrušení tratí by znamenalo pokles dopravního výkonu u Českých drah o 13 procent, u společnosti Viamont dokonce o 58 procent. Znovu zdůrazňuji, že v rámci celého regionu by se snížil objem dopravy na železnici o 25 procent. Přístup státu tedy považuji za naprosto nekoncepční, vycházející z dat, které se bez širších souvislostí nedají k takovému rozhodnutí použít. Návrh nebere v potaz dopravní podmínky v regionu ani to, že veřejná doprava je síťový dopravní systém, z něhož nelze jednotlivé části razantním zásahem vytrhnout. Když jsme v našem kraji připravovali návrhy změn na železnici pro nový jízdní řád na nadcházející období, měli jsme je podloženy průkaznými údaji o poklesu poptávky cestujících a jejich sčítáním v rámci jednotlivých spojů.

Karlovarský kraj proto doporučí všem ostatním regionům, aby se preventivně písemně přihlásily Drážnímu úřadu jako účastníci případných správních řízení na rušení tratí, neboť jejich zásadní práva respektive zákonné povinnosti budou takovým rozhodnutím přímo dotčena. Náš kraj je objednavatelem dopravy na těchto tratích. V případě jejich rušení bude tedy muset v uvedených oblastech zajistit základní dopravní obslužnost jiným způsobem. Své obyvatele do zaměstnání, do škol či k lékaři samozřejmě dopravíme.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 8. 2010 - 11:51