Domů Aktuality Více než 10 miliony korun podpoří Karlovarský kraj hospodaření v lesích

Více než 10 miliony korun podpoří Karlovarský kraj hospodaření v lesích

Karlovarský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu pro rok 2005 částku ve výši 10 milionů 506 tisíc korun, kterou podpoří lesní hospodářství na území Karlovarského kraje. Jde o tzv. nenárokové platby. Rada kraje schválila na svém červnovém zasedání pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Tato pravidla, poučení, formuláře i termíny jsou k dispozici pod odkazem Dotace KK.
Rozhodli jsme se podpořit hospodaření v lesích, protože chybnou změnou zákona o rozpočtovém určení, která nekorespondovala se zněním zákona o lesích, by nebylo možné hradit např. náklady na jarní výsadby melioračních a zpevňujících dřevin ani úhrady za činnost odborných lesních hospodářů v našich obcích," vysvětluje radní kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Luboš Orálek a doplňuje: „Dále chceme podporovat i aktivity, spojené s obnovou lesů poškozených emisemi a mnoho dalších aktivit, mezi které patří například vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě.“

Podle Pravidel Rady Karlovarského kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 z rozpočtu Karlovarského kraje se poskytují finanční příspěvky na následující dotační tituly:

- obnovu lesů poškozených imisemi
- obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- sdružování vlastníků lesů malých výměr
- ekologické a k přírodě šetrné technologie
- vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě
- ostatní hospodaření v lesích
- chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Datum aktualizace 2. 8. 2005 - 06:52