Domů Aktuality Vesnicí roku 2005 v Karlovarském kraji se stala Skalná

Vesnicí roku 2005 v Karlovarském kraji se stala Skalná

Odborná komise vyhodnotila jako nejlepší z 20 přihlášených měst a obcí Karlovarského kraje obec z chebského okresu. Skalná se stane jediným zástupcem Karlovarského kraje v celostátním kole soutěže o Vesnici roku, které bude hodnoceno do 30. září 2005. Podle pravidel postupuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku pouze vítězná obec.
Vítěz soutěže splňuje vždy nejvíc z daných kritérií. Ostatní obce získaly ocenění za dílčí splněná kritéria, například za péči o životní prostředí, za práci s mládeží, za společenský život apod.

Soutěže se mohly účastnit všechny obce nebo jejich sídla vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice, podaly přihlášku do soutěže s dokumentací svých výsledků a uhradily příspěvek na režii soutěže (ve výši 2,- Kč za každého občana obce, případně té její části, která se do soutěže přihlásí).

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, která v Karlovarském kraji probíhá již 4. rokem, se 16. září zúčastnili čelní představitelé kraje a obcí regionu.

„Cílem soutěže Vesnice roku 2005 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a prokázat široké veřejnosti význam venkova,“ říká hejtman Josef Pavel.

Oceněné obce a udělená čestná uznání

Datum aktualizace 19. 9. 2005 - 09:14