Domů Aktuality V prvním pololetí kraj výrazně uspořil

V prvním pololetí kraj výrazně uspořil

Karlovarský kraj hospodařil letos v prvním pololetí díky úsporám prozatím lépe, než předpokládal. Jeho rozpočtové výdaje dosahovaly zhruba 2,6 miliardy korun a ve vztahu k upravenému rozpočtu s výdaji 4,5 miliardy korun byly čerpány na 42 procenta. Daňové příjmy dosáhly zhruba 888.000 korun, což bylo plnění na 53 procent ve vztahu k rozpočtu.

Kraj se při sestavování rozpočtu neřídil doporučením ministerstva financí a částku navrhovanou v kapitole příjmů ještě snížil o pět procent. Příjmy se tak mají v upraveném rozpočtu pohybovat kolem 4,5 miliardy korun. Hejtman Josef Novotný  poznamenal, že kdyby dal kraj na ministerské doporučení, představoval by v současnosti propad v příjmech kolem pěti procent. "Výrazně se dařilo šetřit třeba výdaje na činnost zastupitelstva," uvedl hejtman Novotný.

Výdaje zastupitelstva kraje byly v pololetí kolem 15,7 milionu korun, což představovalo čerpání proti plánu na 37 procent. Výdaje u jednotlivých odborů krajského úřadu byly v pololetí ve vztahu k upravenému rozpočtu v rozmezí od pěti procent u odboru životního prostředí do 57 procent u odboru sociálních věcí. Kraj už tak letos nemusí další mimořádná úsporná opatření přijímat.

Kromě daňových příjmů získal Karlovarský kraj v pololetí přes 81,5 milionu korun na nedaňových příjmech - proti rozpočtu to bylo plnění na 89 procent. Kapitálové příjmy byly 3,6 milionu korun s plněním na 120 procent. Celkový souhrn finančních zdrojů kraje dosahoval kolem 3,1 miliardy korun a ve vztahu k upravenému rozpočtu to bylo plnění na 69 procent. "Co se ušetří, dáme tam, kde se při tvorbě rozpočtu nejvíce krátilo," dodal Josef Novotný.

Karlovarský kraj hospodařil v loňském roce se schodkem téměř 23,7 milionu korun. Skutečné příjmy představovaly zhruba 4,79 miliardy korun a výdaje přesáhly 4,81 miliardy korun. Především kvůli ekonomické krizi přišel loni kraj na příjmech z daní proti plánu asi o 245 milionů korun. Na účtech kraje zůstaly volné finanční prostředky kolem 67,2 milionu korun z hospodaření za rok 2008.

(s využitím ČTK)

Datum aktualizace 24. 8. 2010 - 09:51