Domů Aktuality V Praze se jednalo o budoucnosti českého lázeňství

V Praze se jednalo o budoucnosti českého lázeňství

Českému lázeňství hrozí vážné problémy. Způsobily to především skokové změny pravidel hrazení lázeňských pobytů ze zdravotního pojištění.V důsledku změn provedených ministerstvem zdravotnictví rapidně poklesl počet lidí, kteří léčebnou lázeňskou péči využívají.

 

Kvůli nutnosti řešit tuto krizi se na tiskové konferenci v Praze sešli s médii zástupci Svazu léčebných lázní ČR, hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, senátor za Olomoucký kraj Martin Tesařík nebo poslankyně PS PČR za Královéhradecký kraj Soňa Marková.

Prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha informoval zúčastněné o tom, že v době příprav změn uvedených pravidel, tzv. Indikačního seznamu pro lázeňskou péči, upozorňoval Svaz léčebných lázní společně s hejtmanem Josefem Novotným ministra zdravotnictví Leoše Hegera na příliš velký (45 procent) a pro lázně a jejich regiony téměř likvidační rozsah změn a žádal minimálně o jejich rozložení v čase, aby se mohl obor výrazně adaptovat. V té době ministerstvo reagovalo tak, že změny nezpůsobí větší poklesy objemu lázeňské péče než 15 procent, a že čas lázně získaly délkou vyjednávání o navržených změnách.„Těch současných 48 procent poklesu objemu a s tím spojených výnosů ale rozhodně není 15 procent. A onen rok a půl, kdy se o změnách jednalo, by stejně k nahrazení pojištěnců samoplátci nestačilo, když uvážíme dosavadní rychlost nahrazování 5 procent pacientů pojišťoven za rok,“ zdůraznil Bláha.

Podle něj tento scénář lázně předvídaly a vedle intenzivní vnitřní přípravy na uvedené změny se snažily přesvědčit ministerstvo zdravotnictví, premiéra a vládu, že je třeba na celý problém pohlížet optikou odpovědné správy státu jako celku, a že zacílení ministerstva zdravotnictví na úsporu v pojištění způsobí problémy ministerstvu práce a sociálních věcí, městům a obcím. Se svými argumenty ale neuspěly.„Současný stav bude mít pro Karlovarský kraj naprosto fatální důsledky. Lázeňství a navazující služby jsou jedním z našich klíčových odvětví, pracuje zde okolo 40 tisíc lidí. Problémy mají nejen malá, ale dnes už i velká lázeňská zařízení, což bude mít značný negativní dopad, lidé přijdou o práci, opět se zvýší nezaměstnanost v regionu,“ varoval hejtman Josef Novotný. Dodal, že mnohé lázeňské domy navíc použily na svůj rozvoj evropské dotace, přičemž jsou v takovém případě povinny zaručit např. pětiletou udržitelnost svých projektů. Budou-li muset z důvodu ztráty lázeňských hostů zavírat, vystavují se hrozbě sankcí ze strany Evropské komise.

Svaz léčebných lázní společně s hejtmanem Karlovarského kraje a dalšími politiky nyní vyzve vládu a další regionální autority, aby hledaly cesty, jak tento pro pohraničí důležitý sektor podpořit. „Třeba lázeňskými pobyty zaměstnanců velkých státních podniků hrazenými ze sociálního fondu, motivačními rekondičními týdenními pobyty pro seniory, kteří i přes nárok na důchod dál pracují a pomáhají tak naplňovat důchodový fond. Nebo podporou prevence v lázních či jinými, jak vláda říká „prorůstovými“, opatřeními, případně daňovými úlevami či příspěvky na mzdy ohrožených pracovních míst. Obyvatele ČR vyzýváme, aby učinili to samé a lázně podpořili nákupem jejich služeb. Svou zahraniční dovolenou mohou čas od času vyměnit za pobyt v lázních. Všechny, kteří mají zdravotní obtíže, upozorňujeme, že se mohou informovat u lékaře či na stránkách svazu o nároku na hrazenou lázeňskou péči, která stále existuje,“vysvětlil Bláha.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 25. 1. 2013 - 06:38