Domů Aktuality V loňském roce občané kraje vytřídili 447 000 kg vysloužilých elektrozařízení

V loňském roce občané kraje vytřídili 447 000 kg vysloužilých elektrozařízení

​Občané Karlovarského kraje v loňském roce díky odevzdaným elektrozařízením uspořili 4 461 MWh elektřiny, 405 166 litrů ropy, 26 873 metrů krychlových vody a 319 tun primárních surovin. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování, které má k dispozici kolektivní systém ASEKOL. S ním kraj spolupracuje na zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení v regionu.

Obyvatelé regionu stále více využívají k  odevzdávání starých elektrospotřebičů sběrné dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. „Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, ropy, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. “ informoval 1. náměstek hejtmana Karel Jakobec s tím, že ochrana životního prostředí patří mezi priority Karlovarského kraje.

Že se každý kus vytříděného elektra počítá, ukazuje například již 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté spotřebě elektřiny pro rodinu žijící v běžném bytě. A za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. „Děkujeme všem, kterým není životní prostředí lhostejné a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně přírody,“ dodal Jaroslav Labík, regionální manažer společnosti ASEKOL pro Karlovarský a Plzeňský kraj.

Environmentální vyúčtování (339,55 KB, PDF) je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 9. 8. 2022 - 09:41