Domů Aktuality V krajské knihovně se konal workshop zaměřený na oblast sociálního bydlení

V krajské knihovně se konal workshop zaměřený na oblast sociálního bydlení

V Krajské knihovně Karlovy Vary se konal workshop na téma Trendy v sociálním bydlení v ČR a představení výzvy OPZ+ na podporu sociálního bydlení. Pracovní setkání zorganizoval Karlovarský kraj ve spolupráci s Iniciativou za bydlení.       

„Děkuji za organizaci kolegyním z odboru sociálních věcí krajského úřadu a přednášejícím Davidu Valouchovi z Platformy pro sociální bydlení, Milanu Greinederovi z Iniciativy Za bydlení a Šárce Müllerové z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za to, že nám věnovali svůj čas. Třeba se i díky tomuto workshopu podaří u nás v Karlovarském kraji realizovat již ozkoušené aktivity z jiných krajů. Pro řešení problematiky sociálního bydlení existují různé nástroje. Zmíním uplatňování principu Housing First s následnou asistencí v bydlení, zřízení kontaktních míst pro bydlení, spuštění garančního fondu pro garance vlastníkům bydlení a další. Starostové, úředníci i sociální pracovníci měli v rámci workshopu možnost se nejen seznámit s problematikou sociálního bydlení, ale také s pravidly dotační výzvy  OPZ+ na podporu sociálního bydlení, která startuje 30. června,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Účastníci, kterými byli starostové měst a obcí Karlovarského kraje, zaměstnanci odborů měst a sociálních služeb, byli seznámeni s příklady dobré praxe a se současnými trendy v oblasti sociálního bydlení v České republice. Jednotlivé příklady byly doplněny ukázkami praktických příkladů řešení bytové nouze. Dalším bodem setkání bylo téma procesu zabydlování a specifika sociální práce v sociálním bydlení.  

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 30. 6. 2022 - 14:28