Domů Aktuality V Karlových Varech se uskutečnil seminář o hornictví

V Karlových Varech se uskutečnil seminář o hornictví

Karlovarská krajská knihovna dnes hostila seminář s názvem „Hornictví – dolování, tradice a kultura – od minulosti k budoucnosti“, na který se sjeli zástupci z nedalekých hornických měst, obcí a spolků. Seminář se konal pod záštitou radního pro oblast kultury a památkové péče Olega Kalaše.

Cílem bylo navázat na seminář, který zde probíhal před 3 lety a který byl věnován nejen hornické historii, ale i současnému dění, spolkové činnosti a kultuře. Hned v úvodu přivítal přítomné hosty radní pro oblast kultury a památkové péče Oleg Kalaš. „Karlovarský kraj je jedním z nejvýznamnějších hornických regionů České republiky. V současné době usilujeme o zápis našich hornických měst na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Důležitou aktivitou, která souvisí s nominací, je i samotná propagace hornictví a jeho historie. Jsem přesvědčený o tom, že tento seminář bude pro mnohé přínosem,“ uvedl Oleg Kalaš.

Hornictvím má v Karlovarském kraji dlouholetou tradici. Ne nadarmo se ve znaku Karlovarského kraje a dalších 33 měst a obcí objevuje jeho symbolika. Současné hornictví je charakterizováno nejen aktivní těžební činností, ale i nejrůznějšími aktivitami jednotlivých měst a obcí, sdružení a spolků, bývalých horníků, případně i sympatizantů hornictví a montanistiky. „V Karlovarském kraji kromě toho působí i celá řada kulturních spolků, které oživují hornickou tradici. Za všechny zmiňme hornickou kapelu Barbora, soubor Malí horníčci z Jáchymova, Hornické mažoretky z Ostrova či Krušnohorské hornické trio Prokop,“ dodal manažer Společnosti Hornické a historické Jáchymovsko Petr Hejský.

Hornictví a jeho historii jsou věnovány i stálé expozice bezpočtu muzeí. Kromě klasické prohlídky mohou návštěvníci zavítat do dolů a štol. Muzeum v Sokolově nyní pracuje na zpřístupnění dolu Jeroným u Čisté na Sokolovsku. „Za podpory Karlovarského kraje, který přispěl částkou 400 tisíc korun, bude v září zpřístupněn důl Jeroným. Konkrétně se jedná o zpřístupnění tzv. starých důlních děl, která zabírají cca 40% podzemních prostor,“ upřesnil ředitel sokolovského muzea Michael Rund.

V současné době je také rozvíjena přeshraniční spolupráce. „Je důležité si uvědomit, že hornictví má dlouholetou tradici i v sousedním Německu. Je to element, který byl společný pro celou oblast Krušnohoří a naše dva národy spojoval,“ uvedl Zdeněk Brázda ze Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Významným počinem jsou mimo jiné i projekty hrazené z prostředků Evropské unie, a sice „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“ a „Česko-bavorský geopark“. A právě v rámci prvně zmíněného projektu nyní probíhá výstava fotografií prastarých důlních děl s názvem „Tajemné podzemí Krušnohoří“. K vidění bude během letních prázdnin v Jáchymově, Abertamech, Božím Daru.

Za stránku zodpovídá Miroslav Smaržík
Datum aktualizace 15. 7. 2013 - 14:36