Domů Aktuality V Karlovarském kraji byl vydán první euroklíč rodičům s dětmi

V Karlovarském kraji byl vydán první euroklíč rodičům s dětmi

Euroklíčem si mohou odemknout univerzální zámky k toaletám na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v obchodních domech na nádražích nebo čerpacích stanicích. Speciální klíč získali rodiče v polovině července a jeho zapůjčení je bezplatné.

Cílem zavádění eurozámků přístupných za pomoci euroklíče je zajištění rychlé a důstojné dostupnosti sociálních zařízení, případně technických kompenzačních zařízení osobám se zdravotním postižením, ale i rodinám s dětmi do 3 let.

Klíče pro potřeby rodin v Karlovarském kraji zakoupilo Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje v rámci projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“, který byl finančně podpořen z krajského rozpočtu. „Na tento projekt kraj přispěl téměř 178 tisíci korun,“upřesnil náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Celkem 30 zakoupených euroklíčů bylo předáno krajské koordinátorce mateřských center  Haně Šnajdrové za účelem bezplatného zapůjčování matkám s dětmi do 3 let. „Zbývá rozdělit ještě 29 klíčů, o které se mohou rodiče kdykoliv přihlásit, konkrétně v Chebu v Mateřském centru Klubíčko v Karlově ulici, v ostatních městech se mohou rodiče obrátit na tamní mateřská centra,“ vysvětlila Šnajdrová.

Osoby se zdravotním postižením mohou získat euroklíč na pobočkách Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. „Naším prostřednictvím se euroklíče dostanou k osobám se zdravotním postižením, které si je mohou buď zakoupit a vlastnit je natrvalo, nebo si je půjčit jednorázově na dobu jednoho měsíce. Pokud klient potřebuje zápůjčku prodloužit a my disponujeme dalšími klíči pro ostatní, není problém lhůtu prodloužit,“ uvedl ředitel centra Petr Končel. Ten také apeloval na majitele a provozovatele objektů s bezbariérovými toaletami, aby si pořídili eurozámek a usnadnili tak přístup držitelům euroklíče do sociálního zařízení.

 

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 22. 7. 2011 - 08:33