Domů Aktuality V chebském muzeu se zástupci kraje seznámili se záměrem nové expozice

V chebském muzeu se zástupci kraje seznámili se záměrem nové expozice

​Představitelé vedení Karlovarského kraje v uplynulém týdnu navštívili Muzeum Cheb, které je krajskou příspěvkovou organizací.  Prohlédli si současnou expozici a seznámili se s budoucími plány muzea.„Expozice v Muzeu Cheb se nachází se v krásných prostorech na náměstí Jiřího z Poděbrad v Chebu. Nesplňuje ale už požadavky moderní muzejní prezentace. Z tohoto důvodu byla zpracována projektová dokumentace na novou expozici, v rámci které jsou navrženy také stavební úpravy. V případě, že bude nová expozice realizována, představí muzeum návštěvníkům moderním způsobem krásné sbírkové předměty, které spravuje. Věřím, že bude pro občany z našeho kraje i pro turisty velmi atraktivní a přiláká nové zájemce o prohlídku muzea,“ popsala krajská radní Oľga Haláková. 

Ředitelka muzea Martina Kulová a vedoucí odborného oddělení Michal Beránek informovali krajské radní o tom, že nová expozice Muzea Cheb bude rozšířena o dva výstavní sály a zároveň představí další témata. Půjde především o přírodu Chebska, ale také výstavy zaměřené na továrnu Es-Ka, barokní pevnost Cheb a národopis oblasti. „V přírodě budou moci návštěvníci prolézat bobřím hradem, v archeologické části  se díky videomappingu dozví o vzniku a proměnách města. Čeká je průřez historií až po barokní pevnost, kde si děti budou moci vlézt do pevnostního kavalíru. Průmyslovou revoluci připomene chebské nádraží s funkčním modelem železnice. A nejmenší zájemce určitě nadchne Hurvínek, který je neodmyslitelně spjat se svým tvůrcem Gustavem Noskem, jenž v Chebu žil a tvořil,“ popsala Martina Kulová. 

Dominantou etnografické části expozice budou kamna Williho Russe představena na interaktivních LCD displejích. Stálý návštěvnický okruh uzavře Valdštejnská expozice. V úmrtním pokoji Albrechta z Valdštejna se zájemci dozví prostřednictvím videomappingu, za jakých okolností došlo k jeho zavraždění a jaké byly poslední minuty jeho života. Přímo ve středu expozičního okruhu muzea se bude nacházet interaktivní místnost, která má plnit funkci naučnou i relaxační. V jejím centru je navržen model chebského náměstí, dále se zde plánuje instalace stavebnice příběhu Chebského hradu, jež má za cíl přiblížit vývoj hradu během staletí. Expozice vsadí také na  interaktivní pískoviště přibližující geologické pochody a nejstarší vývoj chebské kotliny. Návštěvníci se budou moci občerstvit v samoobslužné kavárně s prodejní galerií, děti si rozhodně oblíbí hernu určenou i pro vzdělávací aktivity.

Setkání v muzeu uzavřeli jeho aktéři diskusí o dalších pobočkách muzea – nově zrekonstruovaném hrázděném statku v Milíkově a expozici houslí v Lubech u Chebu.


Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 11. 2022 - 15:50