Domů Aktuality V čele nově vzniklé Ekonomické rady Asociace krajů stojí ekonom Jan Švejnar

V čele nově vzniklé Ekonomické rady Asociace krajů stojí ekonom Jan Švejnar

Předseda Asociace krajů České republiky Michal Hašek oznámil v uplynulém týdnu vznik Ekonomické rady Asociace krajů (ERAK), která se bude jakožto tým složený především z ekonomických expertů soustředit na hledání optimálních řešení v oblastech, ve kterých se kraje potýkají s dopady ekonomické krize.

Předsedou tohoto analytického a poradního orgánu Asociace krajů se stal Jan Švejnar, profesor na Columbia University. Důvody vzniku ERAKu vycházejí především ze současné ekonomické situace nejen České republiky, ale také eurozóny a celé Evropské unie. „Je zřejmé, že navržená podoba státního rozpočtu na rok 2012 nebude odpovídat realitě příštího roku. Samo ministerstvo financí se již dnes za pomoci NERVu snaží připravit možné scénáře dle růstu, či spíše propadu české ekonomiky v příštím roce. Je zřejmé, že všechny tyto důsledky ekonomické krize budou mít velký negativní vliv také na kraje. A my nehodláme pouze čekat, až jak se situace vyvine a jak tvrdě kraje zasáhne nejen krize, ale také další škrty a zvyšování DPH, tedy rádoby protikrizové recepty této vlády. Proto jsme se rozhodli sestavit Ekonomickou radu Asociace krajů, která bude analyzovat a simulovat tyto dopady na kraje, jejich rozpočty a služby, a následně navrhovat řešení,“ vysvětlil Michal Hašek důvody a smysl vzniku ERAKu.

Ekonomická rada se zaměří například na čerpání dotací z evropských fondů, rozvoj tzv. PPP projektů a určení oblastí, kde jejich využití bude maximálně efektivní, na reformu krajského zdravotnictví a školství, tedy oblastí, které jsou pro kraje klíčové a již nyní v nich intenzivně řeší řadu problémů. ERAK by se měl věnovat také agendě sociálních výdajů. Kromě toho bude činnost ekonomické rady zaměřena také na konkrétní protikrizová opatření, například v oblasti proexportní politiky. Boj proti krizi je navíc neodmyslitelně spjat s bojem proti korupci, kde se také ERAK bude angažovat. Součástí tohoto boje je například zavedení centrálního nákupu, který se v krajích již dnes hojně využívá a má konkrétní výsledky. 

„Jsem velmi rád, že profesor Švejnar přijal mou nabídku a stal se předsedou Ekonomické rady Asociace krajů. Tento odborník s mezinárodním kreditem a zkušenostmi je stejně jako další špičkoví ekonomové a odborníci v této radě zárukou, že se jedná o vysoce odborný orgán s cílem skutečně navrhnout řešení problémů, které nás nejen v příštím roce čekají,“ řekl hejtman Michal Hašek s tím, že na rozdíl od vládního poradního orgánu NERV se chce ERAK zaměřit i na dlouhodobější doporučení a návrhy. „Nezáleží na tom, kdo bude v čele krajů stát po krajských volbách příští rok. Činnost této ekonomické rady není vázána žádnou politikou, nejedná se o ideologii. Je to vyvážený tým odborníků, naleznete v ní ekonomy a odborníky všech směrů a zaměření. Na prvním místě jsou konstruktivní a efektivní návrhy a vyváženost,“ doplnil Michal Hašek. Svou činnost zahájí Ekonomická rada Asociace krajů již na začátku ledna 2012, aby již v první polovině příštího roku mohla předložit konkrétní návrhy a doporučení.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 19. 12. 2011 - 08:46