Domů Aktuality V areálu krajského úřadu vznikla nová naučná stezka

V areálu krajského úřadu vznikla nová naučná stezka

Stezka doplňuje dětská hřiště, tenisové kurty a inlinovou dráhu pro návštěvníky areálu. Vznikla na sklonku letošního roku.

„Jejím základem je pět informačních tabulí, které připravil odbor životního prostředí a zemědělství. Budeme pracovat na tom, aby se v budoucnu stezka ještě rozšířila,“ uvedl radní Bradáč.

Každá z tabulí textem i obrazem informuje návštěvníky o flóře a fauně v okolí krajských institucí. Připravena jsou témata bylinné patro a houby, obratlovci, bezobratlí, stromy a u jezírka za hlavní budovou také vodní prostředí. „Naučná stezka má inspirovat člověka k tomu, aby se pozorně rozhlédl kolem sebe a snažil se chápat vazby, které mezi prostředím, rostlinami a živočichy panují,“ dodal radní.

Doprovodnými prvky stezky jsou budky pro různé skupiny a druhy ptáků a zařízení nazvané hmyzí hotel, kde budou umístěny po sektorech různé přírodní materiály vyhledávané rozličnými druhy hmyzu a jinými bezobratlými. „Předpokládáme i vytvoření deníku na webových stránkách kraje, kde by byly v průběhu roku zveřejňovány informace o různých pozorováních hnízdění v budkách, osidlování hmyzího hotelu, ale také třeba o růstu hub,“ uzavřel radní.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 12. 2010 - 23:20