Domů Aktuality Urbanistická studie Medardu nastíní unikátní možnosti proměny celé oblasti

Urbanistická studie Medardu nastíní unikátní možnosti proměny celé oblasti

Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP a.s., vyhlásily v červnu loňského roku soutěž na urbanistickou studii okolí jezera Medard. Vítězem se stal architektonický ateliér A8000, který má zkušenosti s tvorbou územního plánu například v Lipně nad Vltavou.
Studií řešené území se nachází severozápadně od města Sokolov na území měst a obcí Svatava, Habartov, Chlum Svaté Maří, Bukovany a Citice v Karlovarském kraji. Jedná se o ojedinělou a rozvojovou oblast v bezprostředním okolí nově vzniklého jezera Medard. „Revitalizace kolem zatopeného lomu Medard je na Karlovarsku projektem století. Oživení lokality je jedním z pilířů transformace regionu na dobu pouhelnou, právě teď tvoříme budoucnost našeho kraje. Lokalita má obrovský potenciál, týká se všech, kteří tady žijí a žít budou. Naším záměrem je zde šetrným a udržitelným přístupem vytvořit prostor pro rozvoj volnočasových aktivit pro naše obyvatele i pro turismus, vybudování nové infrastruktury a s ní spojených služeb, včetně rezidenčního bydlení. Oceňuji přístup pana hejtmana a odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a věřím, že společnými silami se nám rozvoj lokality podaří uvést v život," uvedl Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s.

Cílem studie je navržení ucelené koncepce funkčního řešení využití 2 000 hektarů území v okolí jezera, které čítá  500 hektarů vodní plochy, s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. „Projekt, který se zaměřuje na kompletní proměnu oblasti kolem jezera Medard, nabízí obrovskou šanci pro budoucí rozvoj nejen Sokolovska ale celého Karlovarského kraje. Mají-li v kraji nadále zůstávat mladí lidé a neodcházet za hranice regionu, je nezbytně nutné nabídnout jim na straně jedné zajímavé pracovní nabídky a možnost rezidenčního bydlení, na straně druhé také dostatečné a plnohodnotné volnočasové, rekreační a sportovní vyžití. A právě v tomto projektu vidím obrovskou příležitost, která by dokázala naplnit potřeby a očekávání těch, kteří tady chtějí žít a pracovat," uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Jaký je záměr architektonického ateliéru, který studii zhotoví, popsal Martin Krupauer, architekt, partner a zakladatel ateliéru A8000: „Krásno, ale i funkce, ekonomika, ekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie jsou klíčové pro zdárné budování kvality života území. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že vyvážená kulturní krajina přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně.“ 

Jezero Medard bylo vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí zatopením lomové lokality Medard - Libík. Těžba byla v lokalitě ukončena v roce 2000. Jezero pak bylo napouštěno od roku 2008 do roku 2016 a má rozlohu přibližně 500 hektarů. Ta z něj v současné době činní největší umělé jezero v České republice.​

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 24. 2. 2022 - 21:27