Domů Aktuality Učitelé karlovarského gymnázia se zapojili do projektu Jazyky jinak

Učitelé karlovarského gymnázia se zapojili do projektu Jazyky jinak

​Učitelé cizích jazyků Prvního českého gymnázia v Karlových Varech se opět zapojili do evropského projektu, který má tentokrát název "Jazyky jinak". Cílem projektu je modernizace jazykového vzdělávání, větší zapojení informačních technologií v oblasti výuky i zvýšení konkurenceschopnosti absolventů školy.

​Realizace projektu začala  1. ledna 2013 a s jeho dokončením se počítá  31. ledna příštího roku. Akce je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Projekt má podpořit výuku cizích jazyků na karlovarském gymnáziu, mezipředmětové vztahy a průřezová témata.  Aktivity projektu sledují uskutečnění podpůrných aktivit přispívajících k zájmu žáků o cizí jazyky. Pro žáky jsou pořádány jazykové kluby, kde mají možnost komunikovat v cizím jazyce, připravovat se na mezinárodní zkoušky z jednotlivých cizích jazyků, rozvíjet čtenářské dovednosti v jednotlivých cizích jazycích s podporou učitele. V dubnu 2014 také proběhly samotné zkoušky FCE, které všichni kandidáti úspěšně složili.

Učitelé společně s žáky navštěvují instituce, které poskytují vzdělávání v cizích jazycích. " Vždy na podzim a na jaře poskytujeme žákům možnost navštívit cizojazyčná divadelní představení. Do školy pravidelně přijíždí divadelní skupina The Educational Bear Theatre, která žákům školy představuje zábavnou formou například historii Anglie nebo anglickou gramatiku," uvedla vyučující karlovarského gymnázia Hana Heiserová.

Třikrát do roka probíhají různé tematické dny, v jejichž rámci mají žáci možnost rozvíjet své komunikační dovednosti a rozšířit své znalosti o anglicky, německy a francouzsky mluvících zemích. V lednu 2014 byla dokončena první výstava o německy, anglicky a francouzsky píšících autorech, v současné době již finišuje příprava dalších aktivit.

 
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 11. 2014 - 12:34