Domů Aktuality Téměř milion korun ze sbírky na pomoc zemím JV Asie míří na Sumatru

Téměř milion korun ze sbírky na pomoc zemím JV Asie míří na Sumatru

Celkový výtěžek veřejné sbírky dosáhl k 30. červnu 2005 částky 981.745,75 Kč. Rada Karlovarského kraje schválila minulý týden převedení výnosu veřejné sbírky na pomoc zemím Jihovýchodní Asie postiženým zemětřesením a přílivovými vlnami, a to prostřednictvím humanitární organizace ADRA. Peníze poslouží na vybudování nebo rekonstrukci škol v západním Acehu na Sumatře.
Dne 3. ledna 2005 Rada Karlovarského kraje schválila vyhlášení veřejné humanitární sbírky na pomoc zemím Jihovýchodní Asie postiženým zemětřesením a přílivovými vlnami. Termín zahájení této veřejné sbírky byl 7. ledna 2005 a ukončení 30. června.

Rada Karlovarského kraje doporučila 24. listopadu Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení alokaci výnosu veřejné sbírky konané Karlovarským krajem na pomoc zemím Jihovýchodní Asie postiženým zemětřesením a přílivovými vlnami, a to prostřednictvím humanitární organizace ADRA.

Po ukončení veřejné sbírky byly učiněny kroky s cílem použít získané finanční prostředky v postižené oblasti Indonésie, s preferencí nějakého konkrétního projektu zajišťujícího obnovu v této oblasti. Proto se náměstek hejtmana Jiří Červenka obrátil oficiálním dopisem na velvyslanectví Indonéské republiky s žádostí o pomoc při efektivní alokací vybraných finančních prostředků.

V písemné reakci na oficiální žádost Karlovarského kraje doporučil velvyslanec Indonéské republiky kontaktovat buď organizaci Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) for Aceh and Nias nebo se obrátit na české humanitární organizace ADRA či Česká katolická charita.

Jelikož prvotním záměrem bylo použít výtěžek veřejné sbírky v souladu s potřebami postiženého regionu, obrátil se následně náměstek Červenka  oficiálním dopisem na organizaci Rehabilitation and Reconstruction Agency for Aceh and Nias, jenž byla zřízena vládou Indonéské republiky za účelem zajišťovat obnovu postiženého území. Bohužel však ze strany této organizace nebylo ani na oficiální dopis ani na následné e-mailové žádosti reagováno.

Pro zajištění pomoci postižené oblasti proto Rada Karlovarského kraje doporučila alokovat výtěžek veřejné sbírky prostřednictvím humanitární organizace ADRA, kterou doporučilo vyslanectví Indonéské republiky. Finanční prostředky z výtěžku veřejné sbírky budou použity na konkrétní projekt, který ADRA v Indonésii realizuje, a to „Vybudování nebo rekonstrukce 27 škol v západním Acehu, Sumatra“.
Datum aktualizace 29. 11. 2005 - 11:40