Domů Aktuality Studenti ISŠTE Sokolov diskutovali v parlamentu

Studenti ISŠTE Sokolov diskutovali v parlamentu

Parlamentní simulace - to byl název akce, které se v polovině září zúčastnili studenti Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov. Akce byla určena především těm žákům, kteří se v uplynulém školním roce umístili na předních místech v soutěžích celosvětové vzdělávací organizace Junior Achievement.

Pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si studenti vyzkoušeli práci poslanců včetně závěrečné tiskové konference. Jako zástupci jednotlivých politických stran diskutovali o pro ně zajímavém tématu – přijetí zákona o školném na vysokých školách. Po simulovaném zasedání měli všichni možnost prohlédnout si budovu sněmovny a seznámit se s její historií. Potěšením pro studenty bylo závěrečné slovo ředitele celé akce, který je pochválil za kvalitu jejich komunikačních schopností i úroveň celé simulace.

Výuka ekonomických předmětů na ISŠTE Sokolov slaví letos devatenáct let. Škola jako jedna z prvních začala vyučovat ekonomiku a veřejnou správu, sestavovala vzdělávací programy a další studijní podpory.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 9. 2011 - 09:23