Domů Aktuality Studenti diskutovali o protidrogové prevenci i rovných příležitostech

Studenti diskutovali o protidrogové prevenci i rovných příležitostech

Odborný česko – německý seminář, jehož hlavním tématem byla primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže se konal 26. září v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje. Akce se zúčastnila delegace Evropského centra Braniborsko – Berlín v čele s ředitelem Harry Golmem a studenti Střední zdravotnické školy v Chebu s ředitelem Zdeňkem Hrkalem.
Diskutující uvítala radní kraje pro sociální oblast Ellen Volavková. Vedoucí německé delegace seznámil přítomné s projekty, které se zabývají službami v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality na německém území. Krajskou protidrogovou strategii Karlovarského kraje na období 2005–2009 a Akční plán protidrogové politiky Karlovarského kraje na období 2005–2009 představila Šárka Hujová z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Studenti pak hovořili především o problematice rovných příležitostí. Podle většiny z nich záleží na individuálních schopnostech každého jedince. Systém kvót, které by například v politice zaručovaly stejný počet žen a mužů nic neřeší. “Jako žena považuji systém kvót za urážející,“ poznamenala Ellen Volavková s tím, že co se týče platů, ve státní správě a samosprávě je výše mzdy určená tabulkami. Nehrozí tedy, že by žena se stejnou prací a kvalifikací brala na odpovídající pozici méně peněz než muž.

Závěrem popřála Ellen Volavková všem studentům úspěšné dokončení studia i odpovídající uplatnění v budoucím životě. Poté se účastníci semináře přemístili do karlovarského K-centra, kde byli informování o službách a prohlédli si místnosti, kde se služby poskytují.
Datum aktualizace 26. 9. 2007 - 13:58