Domů Aktuality Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje schválena zastupitelstvem

Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje schválena zastupitelstvem

Karlovarský kraj tak učinil významný krok s cílem dosáhnout rovnováhy mezi vzdělávacím systémem a skutečnými potřebami potenciálních zaměstnavatelů v Karlovarském kraji.

Čerstvě schválený dokument obsahuje jak popis stávající situace, tak návrhy na řešení konkrétních problémů včetně projektových záměrů.  Zlepšení situace v kraji bude dosaženo naplňováním tří prioritních os. „Jedná se o posílení výzkumu a vývoje v kraji, vyšší přidanou hodnotu výroby, posílení růstových oborů a zajištění požadované pracovní síly,“ uvedl radní kraje pro oblast školství Kamil Řezníček.  „V rámci tvorby Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje jsme usilovali o vytvoření komunikačnho mostu mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v Karlovarském kraji, jeho udržení do budoucna i o prostor pro spolupráci,“ dodal Kamil Řezníčk.

Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje obsahuje i výstupy z konference, kde se zástupci zaměstnavatelů, vzdělávacích zařízení, obcí a úřadů práce snažili hledat společná řešení pro nejpalčivější problémy v oblasti lidských zdrojů. „Schválením strategie rozhodně nic nekončí. Naopak – tento dokument představuje výchozí bod pro další aktivity a postupy. Nejdůležitějším úkolem teď bude zajistit vlastní naplňování cíle, priorit a opatření, které jsou ve strategii definovány,“ řekl dále Kamil Řezníček.

V současné době se pracuje na provázání Strategie rozvoje lidských zdrojů  s dokončovanou Strategií rozvoje konkurenceschopnosti. Výsledkem bude ucelený podklad pro další plánování rozvoje Karlovarského kraje. Veškeré informace o Strategii rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje vč. průběhu zpracování naleznete na našich internetových stránkách.  

Datum aktualizace 24. 6. 2008 - 07:00