Domů Aktuality Statistici připravují sčítání lidu

Statistici připravují sčítání lidu

Sčítání lidu, bytů a domů se uskuteční v březnu příštího roku. Poprvé bude jednotné v rámci Evropské unie a přidružených zemí. V Karlovarském kraji absolvovalo už v dubnu letošního roku zkušební sčítání 1500 domácností na Sokolovsku.

Jak uvedl místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal zkouška proběhla dobře. „Vyskytly se pouze drobné komplikace. Například senioři nerozumí pojmu registrované partnerství. To budeme muset více vysvětlovat,“  dodal Stanislav Drápal.

Činnost sčítacích komisařů převezmou na sebe doručovatelky České pošty, s kterou ČSÚ uzavřel smlouvu na zajištění sčítání lidu v roce 2011. Získání zkušebních dat z 1500 domácností v Karlovarském kraji zajišťovalo 78 doručovatelů. V celé České republice se počítá s nasazením 14.500 pracovníků pošty a dalších 1600 pracovníků ČSÚ, kteří budou údaje zjišťovat v komplikovanějších místech, jako jsou domovy pro seniory nebo sociální ústavy.

Podle Drápala jsou data ze sčítání lidu, které se v roce 2011 uskuteční nejen v Česku, ale prakticky v celé Evropě, velmi důležitá. Jako příklad použil nejmenší obec v Karlovarském kraji, Přebuz na Sokolovsku. Z dat získaných při minulém sčítání před deseti lety například vyplývá, že obec se 77 obyvateli měla zároveň nejvyšší průměrný věk 48,5 roku. "Vzhledem k tomu, že obyvatelé stárnou nebo odcházejí, je na místě se například ptát, jestli za několik let bude vůbec reálné zde zvolit zastupitelstvo," uvedl Drápal.

Karlovarský kraj má proti ostatním některé zvláštnosti. Po Praze má nejvyšší počet cizinců. Přesto, že jde o nejmenší kraj, žije zde po Ústeckém kraji nejvíce Vietnamců a je na čtvrtém místě mezi kraji v počtu Rusů.

(s využitím ČTK)

Datum aktualizace 25. 6. 2010 - 06:48