Domů Aktuality Starostové obcí na semináři k zákonu o svobodném přísupu k informacím

Starostové obcí na semináři k zákonu o svobodném přísupu k informacím

Celkem 75 starostů a zástupců obcí Karlovarského kraje vyslechlo seminář Oldřicha Kužílka o změnách v Zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Oldřich Kužílek je spoluautorem této normy a poradcem a školitelem pro oblast přísupu k informacím. Seminář pořádal Krajský úřad Karlovarského kraje.
Oldřich Kužílek seznámi přítomné nejen se změnami v zákoně, ale i s konkrétními a mnohdy kuriózními případy ze své praxe.

„Zásadní změna v poskytování informací v oblasti veřejné správy se datuje od roku 1991. Do této doby hledali úředníci normy, podle nichž jsou povinni informace poskytnout. Od roku 1991, kdy se součástí ústavy stala Listina základních práv a svobod, hledají zda existuje předpis, který poskytnutí informace neumožňuje,“ vysvětlil Oldřich Kužílek, který  od roku 2000 koordinuje projekt Otevřete!, web pro otevřenost veřejné správy, organizace Otevřená společnost o.p.s.

Datum aktualizace 26. 10. 2007 - 08:52