Domů Aktuality Starostové měst a obcí opět na setkání s vedením Karlovarského kraje

Starostové měst a obcí opět na setkání s vedením Karlovarského kraje

Na 80 starostů z celého regionu se 19. prosince zúčastnilo tradičního setkání vedení Karlovarského kraje s představiteli měst a obcí. Cílem této akce, která se konala už po čtrnácté, je seznámit starosty s aktuálními informacemi o dění na krajské úrovni. Nechyběl ani prostor k diskusi. I tentokrát jej starostové využili k dotazům či připomínkám.

Setkání zahájil hejtman Josef Pavel, který starosty seznámil s příspěvky kraje do rozpočtu obcí v posledních dvou letech. „Přímo do rozpočtu obcí přispěl Karlovarský kraj částkou, která převýšila  215 milionů korun, obce od nás dostávají peníze například na obnovu kulturních památek, hospodaření v lesích či podporu jednotek dobrovolných hasičů“ uvedl hejtman Josef Pavel. Více než 77 milionů korun získaly obce od kraje v oblasti regionálního rozvoje. „Pro obce je finančně náročné pořízení územně plánovací dokumentace, proto je podporujeme i v této oblasti,“vysvětlil hejtman Pavel. 

První náměstek  Jan Zborník zhodnotil financování údržby a oprav na krajských silnicích a seznámil přítomné s režimem provozu na  hraničních přechodech po vstupu naší země do schengenského prostoru. „V roce 2005 došlo k téměř čtyřnásobnému nárůstu objemu finančních prostředků určených na údržbu, opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy oproti příspěvku od SFDI pro rok 2002 resp. objem finančních prostředků určených na údržbu, opravy a rekonstrukce silnic se oproti příspěvku ze SFDI pro roky 2003 a 2004 zvýšil o 500 mil. Kč, oproti příspěvku pro rok 2002 dokonce o 600 mil. Kč. I v letech 2006 a 2007 byl objemem finančních prostředků určených na údržbu, opravy a rekonstrukce silnic podstatně vyšší oproti předcházejícím rokům,“ řekl Jan Zborník a vysvětlil, že toto navýšení bylo částečně kryto přijetím bankovních úvěrů, které bude nutno v následujících letech splácet, a to jak z prostředků Karlovarského kraje, tak z prostředků EU.

Na setkání se starosty vystoupil také náměstek Petr Horký, který  informoval starosty o tom, jak probíhají převody majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví obcí či náměstek Jiří Behenský. Ten  prezentoval možnosti podpory památkové péče
Akci uzavřel ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman který nastínil hlavní změny týkající se České republiky po připojení k Schengenu.

Další setkání vedení Karlovarské kraje se starosty měst a obcí regionu se uskuteční v červnu příštího roku.

Datum aktualizace 20. 12. 2007 - 08:53