Domů Aktuality Soutěžte s Ústředním pozemkovým úřadem

Soutěžte s Ústředním pozemkovým úřadem

Ústřední pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy vyhlásil soutěž o nejlepší realizované společné zařízení roku 2009. Konkrétně jde například o nově vybudované polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy nebo vysazené prvky zeleně.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Jde také o to ocenit kvalitně odvedenou společnou práci pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů, a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Společná zařízení v soutěži jsou od roku 2009 hodnocena ve třech kategoriích: zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Veřejnost může hlasovat do 5. srpna na stránkách http://eagri.cz/public/app/soutez_nrsz/cz/hlasovani-verejnosti.html. Lidé mohou vyhrát poukázky na biopotraviny v hodnotě 1000, 2000 a 3000 korun. Vyhlášení výherce soutěže, stejně tak jako vítěze poukázek, proběhne 27. srpna 2010 na odborném semináři Spolku pro obnovu venkova při příležitosti výstavy Země Živitelka.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 7. 2010 - 07:18