Domů Aktuality Školy v Karlovarském kraji dostanou letos více než dvě miliardy korun

Školy v Karlovarském kraji dostanou letos více než dvě miliardy korun

Celkem 2,137 miliardy korun ze státního rozpočtu dostane v letošním roce na 300 škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.V porovnání s rokem 2004, kdy ještě neplatil nový školský zákon, se jedná o cca 270 miliónů korun více. Počet žáků a studentů v regionu přitom stále ubývá.
Vydání nového školského zákona přineslo od počátku roku 2005 řadu podstatných změn v oblasti financování škol a školských zařízení.  „Do konce roku 2004 byly prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zasílány krajům, ty je zasílaly obcím, a ty potom svým organizacím. Od počátku roku 2005 jsou prostředky zasílány z kraje přímo školám a školským zařízením. Toto řešení je mnohem operativnější a urychlí dodání prostředků do škol až o 14 dní,“ vysvětluje ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek.

Zákon také legislativně upravil způsob rozdělování objemu prostředků pro jednotlivé kraje, a to tzv. normativní metodou. V praxi to znamená, že prostředky jsou krajům přidělovány podle počtu dětí, žáků a studentů v jednotlivých krajích.

„Pro organizace to znamená věnovat zvýšenou pozornost vykazování skutečných počtů dětí, žáků a studentů v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Podle jejich údajů jsou školám propočítávány objemy prostředků,“ uvádí dále Roman Rokůsek. Mateřské školy rozlišují ve výkazech děti podle formy docházky (celodenní, polodenní nebo děti s tzv. nepravidelnou docházkou), základní školy např. děti na I. a II. stupni základní školy, u středních škol jsou studenti vykazováni podle jednotlivých oborů, navíc vzdělávání různých kategorií žáků není shodně finančně náročné.

„Pokud v průběhu roku dojde ke změně v počtu dětí, žáků a studentů, dochází k úpravě v propočtu přidělených prostředků, krajský úřad financování průběžně zajistí. K problémům může dojít nenahlásí -li školské zařízení změnu včas. Příkladem může být Mateřská škola v Nejdku, která z rezervního fondu vracela v srpnu 2006 více než 90 tisíc korun,“ uzavřel ředitel krajského úřadu.

Datum aktualizace 22. 3. 2007 - 11:12