Domů Aktuality Sjíždění Ohře bude pro vodáky bezpečnější

Sjíždění Ohře bude pro vodáky bezpečnější

Kraj totiž přichází se záměrem zrealizovat dvě dílčí investice v rámci projektu Vodácká Ohře.

Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, během příštího roku by tak měl být zrekonstruován nebezpečný jez v karlovarských Tuhnicích a upravena propusť v Kynšperku. „První z těchto akcí by měla stát 20 milionů korun a my se ji pokusíme financovat z evropských fondů a krajského rozpočtu,“ uvedl vicehejtman Jan Zborník. Žadatelem o peníze z Cíle 3 zaměřeného na přeshraniční spolupráci, bude společnost Povodí Ohře, která vlastní infrastrukturu řeky. Kraj z celé částky zaplatí 10 procent. Druhý dílčí projekt bude stát 5 milionů a měl by být také pokryt z evropských zdrojů.

Podél toku Ohře je rovněž zapotřebí zlepšit ubytovací a stravovací kapacity. „Tam už nemůže investovat jen kraj, proto jednáme s obcemi i soukromými osobami, aby bylo možné tyto kapacity posílit a pozvednout na kvalitnější úroveň,“ dodal Zborník s tím, že hlavní problém provozování těchto zařízení tkví v tom, že jsou většinou využívána jen zhruba 4 měsíce v roce.

Projekt Vodácká Ohře  vznikl na základě zájmu vodácké veřejnosti a je zaměřený na podporu a rozvoj vodácké turistiky. Řeší především otázky splavnosti řeky, jejích nebezpečných úseků, ale také  kvalitu zázemí pro vodáky. Kraj nechal osadit řeku podrobnými informačními tabulemi v českém, německém a anglickém jazyce, které usnadňují lidem na řece její sjíždění v úseku od Chebu až po Kadaň a zároveň informují o kulturních památkách a přírodních zajímavostech v okolí. Vodáci také mohou využít publikaci Průvodce pro vodáky po řece Ohři. Brožura vyšla v nákladu 6 tisíc kusů a lze v ní najít popis toku, tipy na vodácké trasy a možnosti táboření.
.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 15. 7. 2008 - 10:13