Domů Aktuality Síť mateřských center opět vyhlašuje soutěž pro firmy v kraji

Síť mateřských center opět vyhlašuje soutěž pro firmy v kraji

Již po jedenácté vybízí Síť mateřských center zaměstnavatele, aby se přihlásili a obdrželi ocenění „Společnost přátelská rodině“. Organizace tak mají příležitost bezplatně projít auditem a získat nejen certifikát, ale také cenná doporučení pro změny ve firemní kultuře.

​V Karlovarském kraji dosud toto uznání dostalo 22 společností. Projekt motivuje zaměstnavatele, aby přijímali zaměstnance a zaměstnankyně „i s jejich rodinami“, a podařilo se jim tak udržet si kvalitní odborníky. Metodika hodnocení firem pod názvem „Strategie podpory rodiny jako konkurenční výhoda“ odráží měnící se situaci na trhu práce a současné potřeby rodin. Krajské kolo soutěže letos proběhne pod záštitou náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka.

Zájemci se do soutěže mohou přihlašovat do 15. července, a to u krajské koordinátorky Sítě mateřských center Hany Šnajdrové. Společnosti v průběhu následujících měsíců projdou procesem hodnocení a výsledky šetření posoudí odborná porota složená z expertů z oblasti personalistiky a rovných příležitostí. Po slavnostním vyhlášení na přelomu listopadu a prosince obdrží firma zprávu, která bude zahrnovat popis stavu i doporučení, co může změnit. „V letošním roce se Síť mateřských center roce zaměří také na neziskové organizace. Ty vytvářejí nezanedbatelný počet pracovních míst a častěji nabízejí pružnější formy zaměstnání,“ uvedl Miloslav Čermák.

Síť mateřských center v současné době sdružuje téměř 300 spolků. Jejím smyslem je posilovat hodnoty rodiny, mateřství a rovné příležitosti pro všechny. Svým členům poskytuje podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových mateřských center, pořádá semináře a spolupracuje se státními i nestátními subjekty podobného zaměření.
Za stránku zodpovídá Jana Lukášová
Datum aktualizace 28. 6. 2016 - 10:26