Domů Aktuality Sestřička z karlovarské nemocnice obstála v mezinárodní konkurenci

Sestřička z karlovarské nemocnice obstála v mezinárodní konkurenci

Jednu z nejlepších přednášek přednesla na 3. Celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů v Ostravě, jíž se účastnili odborníci z celého světa, sestřička z oddělení intervenční radiologie karlovarského nemocnice Táňa Šrámková.

Za svou přednášku na téma Intervenční terapie nádorů ledvin získala třetí místo v sekci zdravotních sester, kam bylo přihlášeno několik desítek jejích kolegyň nejenom z Česka, ale i Rakouska, Slovenska anebo USA.„Přednáška popisovala naše zkušenosti s intervenční terapií nádorů ledvin,“ popsala zdravotní sestra Táňa Šrámková, která pracuje na jednotce intervenční radiologie radiologického oddělení v Karlových Varech pět let. Ve své přednášce popsala zkušenosti a postupy při léčbě nádorů ledvin. „Léčbu provádíme dvěma léčebnými metodami – intravaskulární a extravaskulární. Každá metoda se používá u jiných typů nádorů ledvin,“ vysvětlila Šrámková. 

Svým kolegům nastínila také postupy při tzv. intervenční metodě, kterou je embolizace. „Embolizace je léčebný uzávěr cévy nebo více cév, ke kterému dochází na základě jejich mechanické či chemicky okluze,“ vysvětlila první z metod. Ve druhém případě při extravaskulární metodě využívají lékaři se zdravotníky k léčbě nádorů ledvin různé typy energie k vytvoření vysokých nebo naopak velmi nízkých teplot, které způsobují nekrózu tkáně v okolí ablační jehly.„Od roku 2005 jsme na našem pracovišti provedli 42 embolizací nádorů ledvin u 39 pacientů. Celkem mezi nimi bylo 26 žen a 13 mužů, jejichž průměrný věk se pohyboval okolo 70 let věku,“ doplnila statistiku pacientů, u kterých asistovala v převážné většině zákroků primáři radiodiagnostického oddělení karlovarské nemocnice Jiřímu Hofmannovi.

Metoda byla úspěšná u 96 procent pacientů a zastavila růst zhoubného nádoru. Léčbu nádorů ledviny druhou extravaskulární metodou provedli od roku 2009 zatím u sedmi pacientů, z nichž pět bylo mužů. „U některých případů provádíme kombinaci obou metod,“ doplnila Šrámková. Podle ní přichází mnoho pacientů na oddělení s obavami. "Na mé práci se mi líbí zejména to, že dáváme pacientům šanci a naději na zlepšení,“ shrnula sestřička, která svou odbornou kariéru původně začínala na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. „

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 10. 2011 - 07:48