Domů Aktuality Seminář „Zelená ekonomika“ v Bruselu

Seminář „Zelená ekonomika“ v Bruselu

Seminář Zelená ekonomika pro regionální rozvoj, pozitivní myšlenky pro budoucnost oragnizovalo Zastoupení Karlovarského kraje při EU. Jeho cílem bylo přinést aktuální témata pro orientaci regionů, která jsou významná rovněž pro orgány Evropské unie.  Poslechněte si rozhovor hejtmana Josefa Novotného (mp3) s redaktorem Pavlem Novákem - zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu v Bruselu.

Akce se zúčastnilo 56 zástupců regionů, Stálých zastoupení a Asociací zabývající se zabývají regionální politikou.

Aktivně se svými příspěvky zapojili rovněž představitelé významných Evropských institucí. „Regiony jsou už dnes aktivním hybnou silou dění v oblasti sociální, hospodářské, ale i vzdělávací a environmentální politiky. Vidím to z pozice hejtmana jednoho z krajů České republiky, kterou se mi navíc podařilo propojit s činností poslance parlamentu naší země a člena Výboru regionů. Problémy našeho kraje tak mohu přenášet k řešení na státní úroveň a zároveň je diskutovat s představiteli orgánů Evropské unie,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Náměstek hejtmana Petr Navrátil vystoupil s příspěvkem „Udržitelná doprava v Karlovarském kraji“, v němž poukázal na specifika Karlovarského kraje a představil projekty, jimiž se v současné době kraj zabývá. „Jedná se především o budované dopravní terminály, využití stlačeného zemního plynu v dopravě či kartu K3, která bude sloužit nejen jako jízdenka, ale i elektronická peněženka a jednotné platební médium,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Předseda Výboru pro regionální rozvoj pří krajském zastupitelstvu Tomáš Hybner hovořil o konkurenceschopnosti regionu s ohledem na programovací období 2014 +. „S ohledem na dlouhodobě špatné ekonomické ukazatele se kraj chce zaměřit na zlepšení konkurenceschopnosti prostřednictvím 3 základních oblastí. Jedná se o vědu, výzkum a inovaci, rozvoj lidských zdrojů a podporu podnikatelského sektoru,“ uvedl Tomáš Hybner.

V úvodním bloku dále zazněly příspěvky na téma kohezní politiky, dopravní strategie v síti TEN- T železničních, silničních a vodních spojů. Dále se hovořilo o problematice tvorby nových pracovních míst na základě nových kvalifikačních předpokladů či harmonizaci dopravních aspektů vůči životnímu prostředí a vlivu člověka na rekultivaci místních podmínek.

Ve druhém bloku vystoupili zástupci německých a belgických regionů s příspěvky, v nichž představili představili projekty, které přispívají k rozvoji jejich regionů. Závěrečný blok byl opět věnován výměně názorů s představiteli Evropské unie při stanovení podpůrných nástrojů čerpaných z dokumentů EU - Kohezní politika a Strategie EU 2020.

Datum aktualizace 29. 6. 2011 - 07:28