Domů Aktuality Seminář o reformě zdravotnictví

Seminář o reformě zdravotnictví

Lékaři, lékárníci a zástupci pojišťoven se sjeli na seminář s tématem Reforma zdravotnictví ČR, který se konal na Krajském úřadě Karlovarského kraje ve středu 27. června.

Jednání, které vedl 1. náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr, byl přítomen i hejtman Josef Pavel a krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský. "Jsme jedním z prvních krajů, kde transformace nemocnic již probíhá, a proto se stále zabýváme tím, aby zdravotnictví v kraji bylo ekonomické a pro pacienta efektivní," uvedl hejtman. 

Náměstkyně MZ ČR Markéta Hellerová seznámila přítomné s důvody, které vedou ke vzniku reformy: „Systém se opakovaně zadlužuje, panují nejasnosti v tom, co je hrazeno, kdy, v jakém rozsahu a situace směřuje k tomu, že v roce 2015 bude ve zdravotnictví chybět 30 miliard korun."

Cílem změn by podle ní měl být informovaný občan, který zbytečně neplýtvá zdravotnickými službami, ví, co je bezplatné, na co se připlácí a jaká jsou pravidla zdravotního pojištění. Reforma by také měla  klást nové nároky na  zdravotní pojišťovny, které by zajistily transparentní úhradu léků, jednoznačné zásady pojištění  a nad činností pojišťoven by byl stanoven dohled.

V diskuzi se zajímali návštěvníci semináře o to, zda a jak bude vymahatelný poplatek za recepty nebo návštěvu lékaře, jestli se rozšíří počet akreditovaných zařízení, kde mohou lékaři absolvovat další vzdělávání a jak se dotkne restrukturalizace oborů v nemocnicích plánovaného vybírání poplatků. 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 6. 2007 - 12:35