Domů Aktuality ROP Severozápad rozdělí dalších 600 milionů

ROP Severozápad rozdělí dalších 600 milionů

Žadatelé, tedy i města a obce, budou moci od dnešního dne opět předkládat projekty do Regionálního operačního programu Severozápad. O získání evropských financí bude usilovat i Karlovarský kraj.

"V jedné z oblastí podpor bude žádat Karlovarský kraj o peníze na přístrojové vybavení a nová lůžka pro Karlovarskou krajskou nemocnici," připomněl hejtman Josef Novotný. Šanci budou mít také projekty zaměřené na revitalizaci středních a malých měst.. Mezi úspěšné žadatele bude rozděleno přibližně 600 milionů korun. Projekty je možné podávat do 30. června. Plánované vyhlášení výzvy bylo avizováno s velkým předstihem, aby žadatelé měli dostatek času na přípravu projektů. "Očekává se spíše převis žádostí, podobn jako tomu bylo v uplynulých výzvách," uvedl místopředseda Výboru Regionální rady Tomáš Hybner.Bude proto velmi záležet na kvalitě předložených projektů, protože podporu z evropských fondů mohou získat jen ty nejlépe hodnocené.

V oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst je k rozdělení připraveno 296 milionů korun. S přispěním evropských dotací se mohou města a obce pustit například do obnovy veřejných prostranství, osvětlení nebo veřejné zeleně. Podporu mohou z této oblasti podpory získat také například pro výstavbu a modernizace knihoven, modernizaci a úpravy vzdělávací infrastruktury nebo pro rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, například centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře nebo chráněné bydlení.

Obce své projekty mohou předkládat například v rámci Oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, kde se bude rozdělovat 152 milionů korun. Podporu mohou získat například pro modernizace veřejných prostranství, dětských hřišť nebo veřejných sportovišť. Prostředky z regionálního operačního programu jim ale mohou pomoci třeba i při modernizaci knihoven, školek nebo domů pro seniory.

Další výzvy jsou připraveny na období od května do července. Ta je určena především na takzvané měkké projekty zaměřené na budování kapacit pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti. Žadatelé v ní mohou získat 439 milionů korun. V říjnu až prosinci pak přijde na řadu výzva zaměřená na cestovní ruch a regionální dopravní obslužnost. Celkem jsou na toto období připraveny téměř 2 miliardy korun.

V ROP bylo pro Karlovarský a Ústecký kraj k dispozici na období 2007 až 2013 celkem 19,5 miliardy korun. Žadatelé dosud předložili 610 projektů, pro které žádali podporu ve výši bezmála 25 miliard korun. Zatím byla schválena podpora ve výši více než 13,5 miliardy korun pro 208 projektů, z Karlovarského kraje bylo 87 projektů. Dokončeno bylo 37 projektů nebo jejich etap, z toho 18 projektů na území našeho regionu. Bližší informace o vyhlášených výzvách zájemci najdou na http://www.nuts2severozapad.cz

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 4. 2010 - 07:09