Domů Aktuality ROP Severozápad přijal od svého restartu žádosti za více než 6, 7 miliardy

ROP Severozápad přijal od svého restartu žádosti za více než 6, 7 miliardy

Zájem o dotace z ROP Severozápad předčil očekávání. Ve výzvách uzavíraných na konci letošního roku se v programu čerpání evropských dotací sešly žádosti za asi 6, 7 miliardy korun. Prakticky ve všech oblastech podpory objem požadovaných dotací přesahuje množství peněz, které je pro dané typy projektů k dispozici.

​K rozdělení mezi žadatele z Ústeckého a Karlovarského kraje má ROP Severozápad připraveno 5,3 miliardy korun. „Je jasné, že nebude možné uspokojit všechny žadatele, ale pro ROP Severozápad je tento převis na straně zájemců dobrá zpráva. Podpořeny budou nejlépe hodnocené projekty. Zároveň se potvrdily naše předpoklady a výstupy z šetření absorpční kapacity,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Například střední a malá města požádala v rámci Oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst o 1,3 miliardy korun. Malé obce předložily v Oblasti podpory 2.2 projekty zaměřené na zlepšení fyzické infrastruktury za přibližně 630 milionů. Do výzvy pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu pak byly podány žádosti za téměř 2,8 miliardy korun (včetně samostatné výzvy pro obchvaty). Kompletní informace o vyhlášených výzvách jsou k dispozici na stránkách ROP Severozápad.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 12. 2013 - 11:23