Domů Aktuality REGIO 2005

REGIO 2005

REGIO 2005 je název konference, která se konala ve dnech 15. - 16. září u příležitosti 15. výročí vzniku chebské Fakulty ekonomické, detašovaného pracoviště Západočeské univerzity v Plzni. Význam této fakulty jako první vysokoškolské instituce, která v devadesátých letech vznikla na území Karlovarského kraje, vyzdvihl ve svém vystoupení při zahájení i hejtman kraje Josef Pavel.
Byl to zásadní impuls nejen pro naše mladé lidi, možné studenty, kteří museli za vzděláním dojíždět nebo zcela odcházet jinam. Byl to impuls i pro podniky v našem kraji, pro jejich rozvoj, pro výzkum a vývoj. A v neposlední řadě i pro veřejný sektor v regionu“, zhodnotil význam vysoké školy pro život i ekonomiku celého kraje hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

Konferenci oficiálně zahájili rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Josef Průša, CSc., a děkan Fakulty ekonomické Ing. et Ing. Miloš Nový. Následující odborná část konference proběhla ve čtyřech blocích, které se věnovaly regionálnímu rozvoji a regionálnímu managementu, konkurenceschopnosti malých a středních podniků, otázce zemí dálného Východu a jihovýchodní Asie – „asijských tygrů“ a jejich možným dopadům. Poslední sekce konference byla retrospektivní a věnovala se vzniku a uplynulým patnácti letům existence Fakulty ekonomické Západočeské Univerzity.
Datum aktualizace 15. 9. 2005 - 13:45