Domů Aktuality První projekty na obnovu území poškozeného důlní činností jsou již schváleny

První projekty na obnovu území poškozeného důlní činností jsou již schváleny

Kromě projektů důlních společností schválila meziresortní komise také 11 projektů měst a obcí, předložených prostřednictvím Karlovarského kraje a 5 projektů předložených Městem Sokolov. Celková částka nutná k realizaci projektů je ve výši téměř 312 mil. Kč bez DPH.
Zásadní změny čekají rozsáhlá zemí v Karlovarském kraji, která byla v průběhu minulých desetiletí narušena těžbou uhlí. Vláda České republiky slíbila již v roce 2002 finanční pomoc ve výši 15 mld. korun pro Karlovarský a Ústecký kraj. Tato částka měla být podle usnesení vlády z roku 2002 postupně vyčleňována z privatizačních výnosů. Koncepci řešení ekologických škod, ve které byly vytipovány záměry obcí, měst a těžebních společností na rekultivace a sanace území v kraji zpracoval Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Pro posuzování a hodnocení projektů řešících ekologické škody byla vládou jmenována meziresortní komise a komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži. Dvanáctičlennou meziresortní komisi tvoří zástupci Hospodářské a sociální rady Ústecka a Sokolovska, Karlovarského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ústeckého kraje, Fondu národního majetku, Českého báňského úřadu a zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy. Komise zveřejnila pokyny pro předkládání konkrétních investičních záměrů na podporu projektů k odstranění ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji. Tato pravidla stanovují postup při předkládání žádostí a jejich formální náležitosti. Členem mezirezortní komise za Karlovarský kraj je radní kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a revitalizace krajiny Luboš Orálek. Do komise pro posuzování nabídek byli jmenováni Luboš Orálek a starosta města Sokolov Karel Jakobec.

To, že vláda konečně uvolňuje peníze na obnovu krajiny, je pro nás velmi důležité,“ říká radní Karlovarského kraje Luboš Orálek. „V průběhu několika desetiletí narušovala důlní činnost státních společností významným způsobem životní prostředí našeho regionu. Je tedy načase revitalizovat území tak, aby mohla opět sloužit obyvatelům i návštěvníkům kraje k odpočinku i ke sportovním aktivitám. Dosud stále probíhala jednání, jejichž výsledkem a úspěchem je schválení konkrétních projektů na řešení ekologických škod,“ doplňuje radní Orálek. Kromě projektů důlních společností schválila meziresortní komise na svém jednání 28. dubna 2005 také 11 projektů měst a obcí, předložených prostřednictvím Karlovarského kraje a 5 projektů předložených Městem Sokolov. Celková částka nutná k realizaci projektů je ve výši 311.937.760 Kč bez DPH. Zda a kdy budou předložené projekty uskutečněny, to závisí na postupném uvolňování finančních prostředků vládou ČR. Peníze, které pocházejí z privatizace nepůjdou do kraje. Fond národního majetku vyhlásí výběrová řízení a poté zaplatí přímo firmám, jež budou práce realizovat.

Projekty schválené meziresortní komisí:
Karlovarský kraj - Krajské správa a údržba silnic KK - Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava - I. etapa
Obnova silnice č.III/20910 Božičany -Nejdek

Město Sokolov
- Sokolov - lokalita Bohemie- Areál Baník - revitalizace Revitalizace lomu Gsteinigt v Sokolově
- Sokolov - lesopark Jižní lom Cyklostezka Michal
- Sokolov (úsek KB - FÚ)

Město Chodov
- Chodov - obytná zóna západ, I.etapa inženýrské sítě - příprava území

Datum aktualizace 26. 5. 2005 - 13:19