Domů Aktuality První část průtahu Aší je dokončena

První část průtahu Aší je dokončena

V pátek 4. listopadu byla slavnostně otevřená první část průtahu městem Aš. Rekonstrukce ašské silnice v průjezdním úseku města od ulice Okružní byla zahájena v roce 2005 první částí, která má délku zhruba 600 metrů. V příštích letech by se mělo pokračovat s opravami částí 2-7, tak aby byl uvedený úsek silnice připraven na zvýšenou dopravní zátěž po přistoupení ČR k Schengenským dohodám.
Celkové předpokládané náklady stavby činí cca Kč, z čehož příspěvek Města Aš činí cca 8,8 mil Kč. Zbytek (cca 16mil.) financuje Karlovarský kraj. 

Na základě výsledku zadávacího řízení, které se uskutečnilo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, byla vybrána jako nejvýhodnější zhotovitel firma Algon Plus a.s.

Stavba byla zahájena s ohledem na nutnost provedení rekonstrukcí inženýrských sítí ( plyn, vodovod ).

Popis prováděných prací :

Jedná se o celkovou rekonstrukci silnice č. II/216 v průjezdním úseku města Aš, která zohledňuje budoucí zatížení komunikace s důrazem na zklidnění dopravy v centru města. V rámci rekonstrukce bylo provedeno úplné odstranění stávajících konstrukcí vozovky a chodníků. Po dokončení rekonstrukcí inženýrských sítí, které jsou uloženy pod komunikací, byly položeny nové konstrukční vrstvy, osazeny nové obruby a zhotoveny nové chodníky a parkovací stání. Součástí stavby bylo provedení svislého a vodorovného značení , úpravy odvodňovacího systému a vegetační úpravy.
Datum aktualizace 7. 11. 2005 - 13:44