Domů Aktuality Projekt zaměřený na hornické tradice získá příspěvek z programu Cíl 3

Projekt zaměřený na hornické tradice získá příspěvek z programu Cíl 3

Další projekt z Karlovarského kraje získá podporu v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 ČR - Svobodný stát Sasko. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru programu v polovině června. Na svém jednání schválili dotace celkem pro tři tzv. náhradní projekty.
Projekt, na němž se podílí město Chodov, Dům dětí a mládeže „Bludiště” v Chodově a Hornický spolek Solles společně s partnery na německé straně, se ucházel o dotaci v prioritní ose „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu”. Jeho název je „Hornické revíry – dědictví a šance” a bude zahrnovat aktivity zaměřené na prohloubení partneství měst. „Ve městě Oelsnitz se plánuje vybudování místa setkávání, společně budou probíhat nádražní slavnosti, vypravení historických vlaků, město Chodov vydá brožuru o společné historii hornictví a železnice. Projekt by měl získat celkovou podporu ve výši 338 tisíc EUR z ERDF,” uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil s tím, že v případě tzv. náhradních projektů se čeká, až se do programu vrátí předpokládané nevyužité prostředky určené pro již realizované akce.

Zbývající dva projekty jsou z Ústeckého a Libereckého kraje. Monitorovací výbor tentokrát schválil příspěvek Evropské unie ve výši 875 tis. EUR, z toho českým partnerům ve výši 280.000 EUR.V současnosti nezbývají v Programu Cíl 3 žádné volné prostředky, v období 2007 – 2013 byly schváleny projekty za 195 milionů EUR. „Případně další projekty budou schvalovány pouze jako náhradní,” upozornil Navrátil.

Bližší informace k programu Cíl 3 / Ziel 3 včetně kontaktů na pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje lze nalézt na krajských internetových stránkách

Za stránku zodpovídá Miroslav Smaržík
Datum aktualizace 15. 7. 2013 - 14:47