Domů Aktuality Projekt ,,Vodácká stezka na Ohři" láká do kraje vysokoškoláky

Projekt ,,Vodácká stezka na Ohři" láká do kraje vysokoškoláky

Celkové náklady na projekt činí 650 tisíc korun. Karlovarský kraj tyto prostředky získal od Nadace ČEZ, která projekt vyhodnotila jako úspěšný a rozhodla se jej financovat.
Šek na 650 tisíc korun převzal 28. března  od  zástupce Nadace ČEZ Martina Klaciána  hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. Peníze kraj využije na financování projektu nazvaného „Vodácká stezka na řece Ohři“.  Celkem 70 cedulí bude informovat o tom, kde se právě vodák nachází, jaké kulturní památky jsou  v okolí, jak je možno překonat nebezpečný jez či jinou překážku. Cedule ale mají sloužit  i ostatním turistům. Díky sepětí Ohře s cyklistickou stezkou budou tabule navigovat cyklisty i pěší turisty.

Tabule o rozměrech  60 x 80 cm, budou obsahovat výřez  mapy, obrázek a  text, říční kilometr, dle kilometráže Ohře.  Tabule jsou zatím ve fází grafického návrhu. „Uvažujeme o tom, že text bude ve  třech jazycích – češtině, němčině a angličtině,“  řekl první náměstek hejtmana Jan Zborník. Jednotné značení  má rovněž informovat o možnostech ubytování a dalších aktivitách, které s vodáckou turistikou souvisejí. „ Projekt  zatraktivní řeku pro vodáckou turistiku,  zároveň vytvoří chybějící jednotný systém značení na Ohři a přispěje k bezpečnosti sjízdnosti  Ohře  pro vodáky,“ doplnil hejtman Josef Pavel. 

Další částí projektu je zkvalitnění zázemí pro vodáky.  „ Jde především o  tábořiště, kempy a  zařízení týkající služeb.  Je to projekt, který je postaven dlouhodobě,  bude se na něm pracovat jeden až dva roky, “ dodal první náměstek  hejtmana Jan Zborník.. Podle průzkumů, které si dal Karlovarský kraj zpracovat  míří na vodu většinou vysokoškoláci. „Doufáme, že do našeho kraje kraje připlují nějací vysokoškoláci a posílí vzdělanost v kraji.,“  poukázal   s úsměvem Josef Pavel na  nízký počet vysokoškolsky  vzdělaných lidí v kraji.
Datum aktualizace 29. 3. 2006 - 07:30