Domů Aktuality Projekt ITACA chce využít přírodní potenciál ve prospěch cestovního ruchu

Projekt ITACA chce využít přírodní potenciál ve prospěch cestovního ruchu

Cílem projektu je zmapovat, popsat a navrhnout řešení, jak využít přírodní potenciál ve prospěch cestovního ruchu. Projekt je realizován napříč celou Evropou a tuto problematiku mapuje v mnoha územích. Náklady na jeho realizaci projektu jsou 796.000 eur (přibližně 23 milionů korun) a podílí se na nich šest subjektů ze čtyř zemí.
Iniciátorem projektu a jeho řídícím orgánem je Karlovarský kraj. Podílí se na něm nejvyšší částkou 256.000 eur (zhruba 7,4 milionu korun), z toho jeho vlastní prostředky činí 64.000 eur (asi 1,9 milionu korun). Dalším českým subjektem, jenž se na projektu podílí, je společnost Investon z Karlových Varů. Ostatními partnery jsou agentury z Polska, Itálie a Maďarska.

Mezi výstupy projektu ITACA by měly patřit rovně nadnárodní marketingové studie, které ukážou vzájemný vztah mezi ekologickými koridory a specifickými produkty ekoturistiky. Prioritami by měla být například cykloturistika a říční turistika. Jedna z pilotních studií a jakýsi prototyp ekologického koridoru by mohl vzniknout v Karlovarském kraji podél řeky Ohře.

Dalším typem akce realizované v duchu projektu ITACA by mohla být Stezka železné opony. Ta by měla postupně propojit celou Evropu od Barentsova moře po Černé moře. Trasa by měla být dlouhá zhruba 7000 kilometrů a povede přes 20 zemí. Jak řekl člen Evropského parlamentu Michael Cramer, který tento záměr v Karlových Varech prezentoval, nepůjde v tomto případě jen o ryzí turistiku. Na stezce by měli lidé vidět i to, jak kdysi vypadala rozdělená Evropa a jaké byly bariéry mezi národy.

Dalšími výstupy projektu ITACA bude nadnárodní studie právních strategií a trendů, dále publikace popisující příklady úspěšného začlenění ochrany přírodního dědictví a využití území. Ty detailně popíší dobré příklady realizace ekoturistických aktivit. Počítá se i s jednotnou značkou pro veškeré aktivity v rámci projektu ITACA a vzniknout by mělo rovněž pilotní ekoturistické informační centrum. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2008.
Datum aktualizace 18. 4. 2007 - 08:13