Domů Aktuality Projekt informačních tabulí dokončen

Projekt informačních tabulí dokončen

V první polovině července byla završena první dílčí část projektu Česko - bavorský geopark.

Jednalo se o vytvoření základního informačního systému, který by měl seznámit návštěvníky kraje a širokou veřejnost s geologicky významnými a turisticky atraktivními lokalitami. „V našem regionu  se nachází celá řada  oblastí unikátního geologického a montánního charakteru, které je zapotřebí propagovat a přiblížit turistům,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Behenský.

Celkem 46 informačních tabulí  představí turistům 27 převážně přírodních lokalit. Jedná se například o oblast Svatošských skal, Vlčí jámy, Kladské rašeliny nebo Lítovskou výsypku. „Hlavní témata, o kterých tabule informují, tvoří geologie a hornická historie, ale také minulost obcí, v mnohých případech úzce spjatá s hornickou činností,“ vysvětlil vedoucí dílčí části projektu Jiří Loskot. Tabule jsou umístěny jak v intravilánech měst a obcí, tak i v terénu přímo v oblasti nebo v její bezprostřední blízkosti

Kromě  tabulí byl do projektu zahrnut tisk 18 000 kusů informačních letáků v šesti variantách, podle jednotlivých témat Česko – bavorského geoparku. Zájemci je mohou získat  především prostřednictvím informačních center, muzeí  nebo na veletrzích cestovního ruchu v České republice i zahraničí. Během jednoho roku by měla vzniknout mapa lokalit Česko-bavorského geoparku, při jejíž tvorbě se bude vycházet z cyklomapy Karlovarského kraje.

Informační systém Česko-bavorského geoparku  získal finanční podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj  a Karlovarského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu. Z celkové investice ve výši 1,5 milionu korun byly tři čtvrtiny hrazeny z evropských peněz, zbytek z rozpočtu kraje. Realizací projektu bylo pověřeno  krajské muzeum.  Celkem je v našem regionu vytipováno 98 geologicky zajímavých oblastí, které by se mohly stát součástí dalších investičních projektů

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 10. 8. 2007 - 11:54