Domů Aktuality Příznivé hospodaření krajských nemocnic za rok 2004

Příznivé hospodaření krajských nemocnic za rok 2004

V roce 2004 hospodařily Nemocnice Sokolov a Nemocnice Karlovy Vary se ziskem. Chebská nemocnice měla rozpočet vyrovnaný. Tento pozitivní stav je výsledkem převodu nemocnic na obchodní společnosti k 1.1.2004.
Nejlépe v roce 2004 dopadla Nemocnice Sokolov, která hospodařila se ziskem 2,925 milionů Kč. V červených číslech se pohybovala i karlovarská nemocnice, rozdíl mezi plánem a skutečností činil 166 tisíc Kč. Nemocnice Cheb měla rozpočet vyrovnaný.

"Rok po zřízení s.r.o. se nám podařilo dostat ekonomickou situaci všech tří nemocnic do uspokojivé podoby, i když jsme si plně vědomi toho, že naše nemocnice za dané situace nejsou schopny vytvářet prostředky pro rozšířenou reprodukci," řekl radní pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský

K 1.1.2004 byly příspěvkové organizace nemocnic na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje transformovány na společnosti s ručením omezeným se stoprocentním podílem zakladatele (Karlovarského kraje). Kraj tak začal vytvářet podmínky pro zprůhlednění hospodaření nemocnic.

K 31.12. 2002 činilo zadlužení všech tří nemocnic 408 milionů Kč. Rozpočet Karlovarského kraje byl zatížen částkou 118 milionů Kč, z toho 91 miliony Kč v roce 2003 a 27 miliony Kč v roce 2004.

Datum aktualizace 12. 4. 2005 - 12:27