Domů Aktuality Příspěvky  z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Příspěvky  z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Celkem 3 207 545 korun poskytne v 1. a 2. etapě obcím a jiným subjektům Karlovarský kraj z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury. Na základě žádosti Karlovarského kraje poskytlo Ministerstvo kultury na letošní rok účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 9 385 000 Kč.
Příspěvky schválené krajským zastupitelstvem si rozdělí 8 subjektů. Nejvyšší částku v prvních dvou etapách  – přes 800 tisíc korun získalo město Horní Slavkov na rekonstrukci historického Pluhova domu, více než 700 tisíc korun obdrží  město Ostrov na rekonstrukci kostela sv. Jakuba Většího. 400 tisíc korun dostanou Žlutice na opravu místního muzea.

V  I. etapě (do 14. května 2007) bylo předloženo celkem 6 úplných žádostí a to v celkové výši  1 409 100,- Kč. O příspěvcích ve výši 85 600,00 Kč (2 žádosti) již rozhodla Rada Karlovarského kraje. Ve II. etapě (do 30. května 2007) bylo předloženo celkem 9 úplných žádostí včetně příloh, a to v celkové výši  1 999 045,- Kč. O příspěvcích ve výši 115 000, 00 Kč (3 žádosti) již rozhodla Rada Karlovarského kraje.

Ve  III.  etapě bylo předloženo celkem 13 úplných žádostí včetně příloh a to v celkové výši 4 477 000,- Kč. O příspěvcívh ve výši 771 000,- Kč (8 žádostí) rozhodla včera Rada Karlovarského kraje.  O žádostech ve výši 3 706 000,- Kč (5 žádostí) bude rozhodovat krajské zastupitelstvo. Zbývá vyčerpat částku 1 499 855,- Kč. U zbývajících žádostí je nutné upřesit informace uvedené ve formulářích souhrných přehledů nebo doložit některé povinné přílohy.

O částkách nad 200 tisíc korun a příspěvky obcím rozhoduje krajské zastupitelstvo. (V loňském roce si žadatelé rozdělili 8 730 000 korun.)

Datum aktualizace 25. 7. 2007 - 08:52