Domů Aktuality Přijímací zkoušky už za dva měsíce

Přijímací zkoušky už za dva měsíce

Po delší době, kdy o přijetí či nepřijetí do většiny oborů ve středních školách rozhodoval pouze prospěch ze základní školy, se opět budou konat v Karlovarském kraji přijímací zkoušky.

Na všech středních školách včetně učilišť s obory zakončenými maturitní zkouškou proběhnou ve dnech 26., 27. a 28. dubna letošního roku. Díky zavedení přijímacích zkoušek by se měla zvýšit kvalita vzdělávání, do maturitních oborů tak nastoupí žáci, kteří pro to mají potřebné studijní předpoklady.

Všichni uchazeči, kteří budou absolvovat přijímací zkoušky, dostanou v pozvánce k těmto zkouškám instruktážní list s podrobným návodem na vyplňování testů. „Jeho součástí bude i vysvětlení pojmů, přesný časový harmonogram, maximální bodové hodnocení jednotlivých zkoušek, popis výpočtu celkového bodového zisku uchazeče,“ upřesnil krajský radní Vratislav Emler.

Budoucí studenti budou muset zvládnout SCIO testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. V testu z českého jazyka je možné získat 40 bodů, z matematiky 30 bodů a obecných studijních předpokladů 60 bodů. Aby uchazeč uspěl, musí získat celkem, tedy v součtu bodů ze všech tří testů, alespoň 13 bodů (tedy 10%). Pokud se hlásí do gymnázia, pak musí získat minimálně 19,5 bodu (tedy 15 %). „Jsem přesvědčen, že zavedení přijímacích zkoušek je krok správným směrem. Uchazeči se na přijímací zkoušky připravují nejméně od počátku školního roku a ti, kteří přípravu nepodcenili, se ničeho bát nemusí,“dodal radní.

V případě, že žák u přijímací zkoušky nedosáhne ani minimálního počtu bodů, nebude přijat. V takovém případě dostane další šanci v druhém kole přijímacího řízení. 

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 24. 2. 2011 - 09:39