Domů Aktuality Příjem žádostí v přeshraničním Programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027 odstartoval

Příjem žádostí v přeshraničním Programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027 odstartoval

​Žadatelé o dotace v Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 mohou začít předkládat své společné projekty v 1. kole programu. Příjem žádostí potrvá do 14. prosince 2022. Celkem je k rozdělení připraveno 99,1 milionu eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Žadateli se mohou stát subjekty veřejné správy, neziskové organizace, komory a sdružení, školy a vzdělávací zařízení. Nejvíc financí půjde na projekty v rámci priority „Kultura a udržitelný cestovní ruch“. „Věřím, že se žadatelům z území našeho kraje podaří úspěšně podporu z programu získat. Česko-bavorské pohraničí je bohaté na kulturní památky a přírodní krásy, mnohdy ale chybí doprovodná turistická infrastruktura a také destinační management, který by atraktivitu území propagoval,“ uvedl krajský radní Patrik Pizinger. Nově je také třeba koordinovat služby mobility pro návštěvníky, tedy například sdílená kola, koloběžky, aplikace pro tyto systémy a podobně.

V prioritě „Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí“ dochází k významnému navýšení financí. Kromě vlastní ochrany životního prostředí a podpory zachování biodiverzity je v novém programovém období možné předkládat i projekty na přizpůsobení se změně klimatu a na zvládání přírodních katastrof. 

Další důležitou prioritou je „Vzdělávání“ zaměřené na schopnosti lépe porozumět jazyku sousední země a lépe se uplatnit na trhu práce. Novinkou pak bude podpora neformálního vzdělávání pro dospělé k environmentálním tématům a k získávání společenských a sociokulturních kompetencí.

Žadatelé z obou stran hranice mohou předkládat společné projekty i do priorit „Výzkum a přenos znalostí“ a „Lepší správa spolupráce“. „Ty se soustředí na rozvoj moderních technologií a na výzkum, který je přímo aplikovatelný do praxe. Dále zde bude snaha zaměřit se na přenos znalostí a na šíření know how mezi českými a bavorskými organizacemi a podnikateli,“ dodal Patrik Pizinger. V druhé z uvedených priorit bude i nadále možné realizovat projekty zaměřené na spolupráci institucí a obyvatel ze společného pohraničí. Ať už se bude jednat o profesionální a odbornou úroveň, nebo o dobrovolnickou oblast.

Žádosti o podporu se registrují elektronicky prostřednictvím monitorovacího systému Jems a lze je podávat průběžně. 
Projekty mohou být podávány ve 3 výzvách s těmito názvy: Projekty s celkovými náklady od 200 000 €, Projekty s celkovými náklady do 200 000 €, Správce Fondu malých projektů. Podklady pro podávání a hodnocení projektů jsou k dispozici na webových stránkách programu, v sekci Dokumenty.

V případě obsahových dotazů k žádosti se mohou zájemci obracet na oddělení přeshraničních projektů krajského úřadu, kontakty jsou k dispozici na krajském webu. Technické dotazy lze řešit prostřednictvím takzvaného Společného sekretariátu​.

Pro žadatele je připraven seminář (712,03 KB, PDF), který se bude konat 11.11.2022 od 9 hodin v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje. Všichni jsou srdečně zváni.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 9. 2022 - 16:55