Domů Aktuality Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý navštívil Karlovarský kraj

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý navštívil Karlovarský kraj

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý přijal pozvání představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) k návštěvě kraje a setkání s podnikateli​. „Podnikatelé se na nás v době energetické a surovinové krize obracejí s žádostmi o pomoc a podporu podnikatelského sektoru a dotazy, jakým způsobem může Hospodářská komora ČR pomoci. Proto jsme se rozhodli pozvat pana prezidenta, aby informoval o aktuálních aktivitách a vyjednáváních s Vládou ČR,“ uvedl předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáš Linda. 


Vladimír Dlouhý začal svoji návštěvu v Karlovarském kraji u největšího zaměstnavatele, společnosti Sokolovská uhelná. Za doprovodu představenstva KHK KK se setkal s vedením společnosti v čele s předsedou dozorčí rady Pavlem Tomkem. Diskutovalo se o útlumu těžby uhlí a nových projektech, které společnost připravuje v rámci své transformace. Mezi nejvýznamnější patří Energy Hub, který by měl zajistit energetickou soběstačnost kraje, a rekultivace lomu Medard. „Jezero s plochou téměř 500 hektarů, vzniklé zatopením po dřívější těžbě, bude oživeno několika projekty na jezeře a v bezprostředním okolí. Počítáno je s rekreačním využitím, novými sportovními aktivitami, bydlením i přístavem,“ informoval předseda dozorčí rady Pavel Tomek prezidenta Dlouhého při návštěvě jezera.

Následovalo setkání prezidenta s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem, na kterém se jednalo o problematice veřejných zakázek. Firmy vysoutěžily zakázky za ceny, za které v současné době skokového nárůstu cen nejsou schopné je dokončit. „Do budoucích smluv budeme implementovat inflační doložku, do stávajících smluv to není možné z důvodu zákona o veřejných zakázkách a podmínek dotací,“ informoval Petr Kulhánek. Jednalo se i o pracovním uplatnění ukrajinských uprchlíků. Hejtman uvedl, že v současné době našlo práci už 1800 Ukrajinců, především v oblasti gastronomie, hotelnictví a logistiky.

Řešila se také dopravní infrastruktura kraje. Předpokládaný termín dokončení dálnice D6 je v letech 2027 až 2028. Pro opravu silnic nižších tříd prezident doporučil tzv. PPP projekty, tedy partnerství soukromého a veřejného sektoru. Diskutovalo se také o rozvoji vysokoškolského studia v kraji. Hejtman informoval, že v současné době probíhají jednání se ZČU Plzeň a VŠCHT v Praze o vytvoření nového konceptu financování studia, kdy by byly ze státního rozpočtu vyčleněny prostředky přímo pro Karlovarský kraj.

Návštěva prezidenta Vladimíra Dlouhého byla zakončena setkáním s podnikateli na Golfu v Sokolově. Prezident informoval o ekonomické prognóze Hospodářské komory. „Hospodářský růst bude pomalejší, okolo 1,2 % a bude tažen domácí poptávkou a částečně exportem. Inflaci předpokládáme na úrovni 13 % a růst nominálních mezd ve výši 7 %. Dojde ke stagnaci investic,“ uvedl Vladimír Dlouhý. Dále informoval o aktivitě HK ČR na podporu podnikatelů. V minulém týdnu proběhlo jednání HK ČR a dalších podnikatelských svazů s Vládou ČR, na kterém byla dojednána podpora podnikatelského sektoru a v nejbližších dnech ji předseda vlády představí veřejnosti. „Nebude se však jednat o žádné regulace cen či kompenzace firem, které by mohly mít negativní dopad na veřejné finance,“ doplnil Vladimír Dlouhý. Diskutovalo se také o energetické krizi, Green Dealu a podpoře lázeňství a cestovního ruchu.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 5. 2022 - 08:53