Domů Aktuality Poradenský den k prevenci HIV/AIDS už 1. prosince

Poradenský den k prevenci HIV/AIDS už 1. prosince

Na první prosincový den připravuje Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí poradenský den pro středoškoláky i veřejnost věnovaný prevenci a osvětě HIV/AIDS. Akce se koná v rámci projektu "2010-2011 - školní rok boje proti AIDS".

Termín akce nebyl zvolen náhodně, protože 1. prosinec je celosvětovým dnem boje proti AIDS .„Na třech místech budou zaměstnanci Krajské hygienické stanice poskytovat individuální konzultace ke zmíněné problematice,“uvedl krajský radní Václav Larva.

Konkrétně budou moci studenti i veřejnost vyhledat poradenství v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje, v aule Gymnázia Sokolov a na územním pracovišti Krajské hygienické stanice KK v Chebu, Hradební ulici. „Navíc proběhne bezplatné testování žáků středních škol na HIV protilátky na sokolovském pracovišti Krajské hygienické stanice,“dodal Larva.

Projekt bude v příštím roce  pokračovat proškolením školních metodiků prevence. Ti budou moci sledovat  ukázkovou vyučovací hodinu s tématikou prevence HIV a AIDS, která se stane součástí výuky v jednotlivých třídách středních škol. Na jaře 2011 proběhne v jednotlivých školách interaktivní hra s názvem „Hrou proti AIDS“. V prvním roce se jí zúčastní 9 středních škol z regionu, v příštím roce se zapojí i ostatní školy. Karlovarský kraj také nechal pro tento projekt vyrobit 50 tisíc kusů prezervativů, které budou distribuovány školám a rozdávány studentům při všech akcích projektu.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 11. 2010 - 08:58