Domů Aktuality Poptávkové řízení na zajištění dopravní obslužnosti na železniční trati vedoucí z Karlových Varů do Mariánských Lázní

Poptávkové řízení na zajištění dopravní obslužnosti na železniční trati vedoucí z Karlových Varů do Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje na svém jednání dne 21. července 2005 schválila vypsání poptávkového řízení na zajištění železniční dopravní obslužnosti na trati č. 149 Karlovy Vary - Mariánské Lázně a zpět na období 2006 až 2010. Tento krok potvrzuje záměr Karlovarského kraje vytvořit takový systém, ve kterém páteří veřejné dopravy bude železnice a autobusová linková osobní doprava bude na železniční navazovat. Dojezdová doba na této konkrétní trati by se tak měla podstatně zkrátit.
V letošním roce má Karlovarský kraj uzavřenou smlouvu na zajištění drážní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji s Českými dráhami v celkové výší 130,2 milionů korun. Pro rok 2006 však České dráhy požadují 176 milionů korun. Proto se vedení Karlovarského kraje rozhodlo pro vypsání pilotního zkušebního poptávkového řízení na výběr dopravce, který od 1.1. 2006 do 31.12.2010 bude provozovat osobní dopravu na trati číslo 149 Karlovy Vary – Mariánské Lázně," sdělil 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy Jan Zborník. V Karlovarském kraji působí dva drážní dopravci, Viamont, a.s. a České dráhy, a.s. Do poptávkového řízení se samozřejmě mohou přihlásit i další drážní dopravci nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Podle zákona o dráhách se za základní dopravní obslužnost územního obvodu kraje považuje zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodů veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto územního obvodu. Za tímto účelem uzavírá kraj písemnou smlouvu s dopravcem, jemuž tak vzniká závazek veřejné služby v drážní dopravě.

Podrobné podmínky účasti v poptávkovém řízení
Datum aktualizace 25. 7. 2005 - 10:16