Domů Aktuality Pomoc obcím po vichřici

Pomoc obcím po vichřici

Krajský úřad Karlovarského kraje informoval dopisem obce, že mohou žádat o státní pomoc při obnově postižených území. V současné době jedná s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj České Republiky ve věci rychlého řešení postupu podávání žádostí a určení dokladů, jejichž předložení je nezbytné pro splnění podmínek poskytnutí státní pomoci.
Poskytnutí pomoci na odstranění následků škod způsobených vichřicí na území Karlovarského kraje je závislé na stanovení úrovně postiženého území a na druhu postiženého majetku /ve většině případů se poskytuje pomoc na obnovu majetku, který plní veřejnou funkci, např. infrastruktura, komunikace, osvětlení, dopravní značení…, a jeho ztráta není kryta pojištěním/,“ vysvětluje hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

V případě, že je příslušnými orgány v daném území vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, postupuje se při poskytnutí pomoci dle zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a vyhláškou Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku.

„Ve výše uvedeném případě se poskytuje státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území a koordinátorem poskytnutí stání pomoci bude krajský úřad. Ten ve spolupráci s obcemi a příslušnými správními úřady zpracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí na území a postoupí ho Ministerstvu financí České republiky,“ dodává Josef Pavel.

V případě, že není vyhlášen stav nouze, mohou postižené subjekty /obce, fyzické, právnické osoby/ čerpat pomoc z podpůrných programů, které jsou individuálně vyhlášeny Vládou České republiky a příslušným ministerstvem /např. program Obnovy obecného a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou z 20.09.2006 v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ukončený 19.ledna 2007/.

„Ve středu 24. ledna 2007 bude jednat Vláda České republiky o situaci, která nastala v některých oblastech České republice po větrné kalamitě. Dle prohlášení představitelů vlády se dá očekávat, že bude vyhlášen některý z podpůrných programů obnovy postižených území. V případě, že vláda vyhlásí na území Karlovarského kraje stav nebezpečí nebo nouzový stav, stane se koordinátorem poskytnutí pomoci Krajský úřad a obce budou bezprostředně informovány, jak postupovat dále ,“ říká ředitel Krajského úřadu Roman Rokůsek.

Pokud stav nouze na území Karlovarského kraje vyhlášen nebude a o pomoc z podpůrného programu budou muset obce žádat samy, jsou pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje připraveni poskytnout obcím metodickou pomoc.

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou  na webu KÚKK.
Datum aktualizace 23. 1. 2007 - 12:08